หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ข้อมูลหน้าที่ 1
ทักษะทฤษฎีดนตรี เล่ม 5 (MUSIC THEORY INTENSIV VE PRACTICES, BOOK 5)
ผู้แต่ง : ณัชชา พันธุ์เจริญ
Barcode : 9786165657129
ราคา : 130 บาท
ราคาพิเศษ : 110 บาท

ฟิสิกส์กับปริพันธ์ (PHYSICS & INTEGRAL)
ผู้แต่ง : สมชาย เกียรติกมลชัย
Barcode : 9789740339120
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 128 บาท

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าในโลก และผลกระทบต่อ รูปแบบการค้า การส่งออก และการเปลี่ยนแปลงเชิงโ
ผู้แต่ง : กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์ และคณะ
Barcode : 9786164071803
ราคา : 120 บาท
ราคาพิเศษ : 102 บาท

ทักษะการรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21
ผู้แต่ง : เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง
Barcode : 9786165656351
ราคา : 160 บาท
ราคาพิเศษ : 136 บาท

แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยแมทมาทิกา (CA LCULUS AND DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH MATHEM
ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ
Barcode : 9789740339090
ราคา : 420 บาท
ราคาพิเศษ : 357 บาท

แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยแมทแลบ (CALCU LUS AND DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH MATLAB)
ผู้แต่ง : ปราโมทย์ เดชะอำไพ
Barcode : 9789740339045
ราคา : 430 บาท
ราคาพิเศษ : 366 บาท

INTENSIVE ก.พ. ภาษาอังกฤษ
ผู้แต่ง : ณัฐพนธ์ เมธาภาคย์ (MR. BUFF) และคณะ
Barcode : 9786165655217
ราคา : 269 บาท
ราคาพิเศษ : 229 บาท

รัฐศาสตร์ ทฤษฎี แนวความคิด ปัญหาสำคัญ และแนวท ทางศึกษาวิเคราะห์การเมือง
ผู้แต่ง : ทินพันธุ์ นาคะตะ
Barcode : 9789740339083
ราคา : 480 บาท
ราคาพิเศษ : 408 บาท

บูรณาการสหภาพยุโรป
ผู้แต่ง : วิมลวรรณ ภัทโรดม :บรรณาธิการ
Barcode : 9786164074729
ราคา : 240 บาท
ราคาพิเศษ : 204 บาท

หลักกฎหมายลิขสิทธิ์และบทวิเคราะห์
ผู้แต่ง : ปริญญา ดีผดุง
Barcode : 9789740339076
ราคา : 230 บาท
ราคาพิเศษ : 196 บาท


จำนวนหน้า 3 หน้า

1 2 3


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th