หน้าร้าน
 
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

การบริหารการตลาด เทคโนโลยีการตลาด (MARKETING MANAGEMENT...MARKETING TECHNOLOGY)
สุดาพร กุณฑลบุตร
349.00
314.00
มนุษย์เรียนรู้อย่างไร สมอง จิต ประสบการณ์ โรง งเรียน (ฉบับชยายเนื้อหา)
คณะกรรมการการพัฒนาวิทยาศาสตร์การเรียนรู้ พร้อมเนื้
360.00
324.00
เจ้าผู้ปกครอง (THE PRINCE)
NICCOLO MACHIAVELLI
300.00
270.00
จิตวิทยาการรู้คิด (COGNITIVE PSYCHOLOGY)
พาสนา จุลรัตน์
440.00
396.00
หลักและเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา
ไพฑูรย์ สินลารัตน์
200.00
180.00
อ่านสนุก-ปลุกสำนึก เล่ม 5 หนังสือชุดความรู้เพ พื่อชุมชน เล่มที่ 156
อัจฉรา ชีวพันธ์
140.00
126.00
การสื่อสารระหว่างบุคคล จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
ขนิษฐา จิตแสง
340.00
306.00
ทักษะชีวิต หนังสือชุด ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ
อภิชา แดงจำรูญ
210.00
189.00
รังสีวิทยา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ รังสีรักษาและม มะเร็งวิทยา
ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์ :บรรณาธิการ และคณะ
500.00
450.00
EXPANDING READING SKILLS LEVEL 1 (พร้อมเฉลย)
มาลินี จันทวิมล
260.00
234.00
        
คลายปมฟิสิกส์ ม.4-5-6 ฉบับสมบูรณ์
วิษณุ ยังเฟื่อง
345.00
276.00
คู่มือเอาตัวรอดจากไวรัส COVID-19
พิเชฐ บัญญัติ
240.00
216.00
หลักการตลาด (PRINCIPLES OF MARKETING)
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ
180.00
153.00
ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ 2563
กองบรรณาธิการธรรมนิติ
500.00
450.00
ไดโกะ อัจฉริยะเรียนเก่งแห่งญี่ปุ่น
MENTALIST DAIGO
220.00
198.00
วายัง อมฤต (รางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือนวนิยาย (สพฐ.) ปี 2563)
อนุสรณ์ ติปยานนท์
220.00
198.00
เตรียมสอบ 5 วิชา 500 ข้อ (คณิต-วิทย์-อังกฤษ-ไ ทย-สังคม)
สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ
350.00
315.00
พิชิตข้อสอบเข้า ม.1
กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์ และคณะ
260.00
234.00
GAT ENGLISH COMPLETE
ภคณนท์ อ่อนละมุล
375.00
338.00
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2563
สุเมธ ศิริคุณโชติ และคณะ
250.00
225.00
        
สรุปสังคม ม.ปลาย BY KRU P'BALL (ฉบับปรับปรุงใ หม่)
ศิวพล ชมภูพันธุ์ (พี่บอล)
240.00
216.00
ชีววิทยา สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย (BIOLOGY FOR HIGH SCHOOL STUDENTS)
จิรัสย์ เจนพาณิชย์
190.00
171.00
ESSENTIAL BIOLOGY PLUS
ศุภณัฐ ไพโรหกุล
320.00
288.00
แนวข้อสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ (กสพท.)
ณัฐวัชร์ มหายศนันท์
175.00
158.00
CHEMWORK รวมโจทย์ข้อสอบคุณภาพวิชาเคมี (SERIES 4) (TECHNIQUES OF PROBLEM SOLVING IN CHEMEAS
กรกช บุญนิคม (ครูกุ๊ก)
300.00
180.00
แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ (แนวข้อสอบล่าสุด 5 ต ัวเลือก)
ศุภวัฒน์ พุกเจริญ
195.00
176.00
พิชิต 150 คะแนนเต็ม GAT ภาษาไทย โดย อ.ขลุ่ย
ณภัทร รอดเหตุภัย
195.00
176.00
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ
ศุภวัฒน์ พุกเจริญ
195.00
176.00
BIOLOGY ชีววิทยา
ศุภณัฐ ไพโรหกุล
590.00
502.00
หัวใจคณิตศาสตร์ ม.ปลาย (PAT 1-9 วิชาสามัญ-กสพ ท.)
ณัฐ อุดมพาณิชย์
235.00
212.00
        
หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ,