หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
พีชคณิต โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มู ูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง/ผู้แปล : ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ
Barcode : 9789749223505
ขนาด : 62037766 kb
หมวดหนังสือ : คณิตศาสตร์
ราคาปก : 230 บาท
ราคา E-Book : 184 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          พีชคณิตเป็นแขนงวิชาหนึ่งในคณิตศาสตร์เช่นเดียวกับเรขาคณิตหรือตรีโกณมิติ แต่พีชคณิตเป็นวิชาที่พัฒนาด้านกระบวนการที่อาจสร้างขึ้นในรูปของนิพจน์ที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์ในรูปตัวแปร วิชานี้เริ่มต้นจากพัฒนากระบวนการหารากของสมการและระบบสมดาร ต่อมาจึงพัฒนาเพื่อหาโครงสร้างที่จะครอบคลุมรากทุกรากของสมการและระบบสมการ ในช่วงศตวรรษที่ 16 ถึงศตวรรษที่ 18 วิชาพีชคณิตได้รับการพัฒนาเป็นอย่างมาก ดังเป็นที่ทราบกันดีว่าทฤษฎีบทของกาลัวส์เป็นทฤษฎีบทที่ถูกนำไปประยุกต์อย่างกว้างขวางจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นศูนย์กลางของการศึกษาพีชคณิตในสมัยนั้น อย่างไรก็ตามการพิสูจน์ทฤษฎีบทนี้ต้องอาศัยความเป็นนามธรรมสูง วิชาพีชคณิตในช่วงเวลาดังกล่าวจึงถูกกล่าวขานในชื่อว่า


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th