หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
เรขาคณิต โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ม มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง/ผู้แปล : ยุพิน พิพิธกุล
Barcode : 9789749223499
ขนาด : 49038736 kb
หมวดหนังสือ : คณิตศาสตร์
ราคาปก : 310 บาท
ราคา E-Book : 248 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          หนังสือเรขาคณิตเล่มนี้ ผู้เขียนได้นำเนื้อหามาจัดเป็นหมวดหมู่ เรื่องใดที่เกี่ยวข้องกันก็จัดไว้ในบทเดียวกัน ในบทแรกได้กล่าวถึงความรู้พื้นฐานซึ่งประกอบด้วยสัจพจน์ บทนิยามและทฤษฎีบทต่างๆ ที่จะนำไปใช้อ้างอิงในการพิสูจน์ เนื่องจากการพิสูจน์เรขาคณิตจะต้องใช้เหตุผล จึงได้นำรูปแบบของการใช้เหตุผลทั้งแบบอุปนัยและแบบนิรมัยมาแสดงไว้ ตลอดจนได้แสดงให้เห็นแนวทางในการวิเคราะห์แนวคิดก่อนที่จะเขียนพิสูจน์ บทที่ 2 เรื่องรูปสามเหลี่ยมมุมฉากและความคล้าย ซึ่งกล่าวถึงทั้งรูปสามเหลี่ยมคล้ายและรูปหลายเหลี่ยมคล้าย บทที่ 3 ทฤษฎีบทต่างๆ ที่เกี่ยวกับวงกลมคอร์ดและเส้นสัมผัส บทที่ 4 รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับวงกลม ซึ่งกล่าวถึงวงกลมแบบนอกและแบบในรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม ตลอดจนรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าแนบนอกและแนบในวงกลม บทที่ 5 จุด เส้นตรงที่เกี่ยวข้องกับรูปสามเหลี่ยม ซึ่งกล่าวถึงจุดรวม จุดออร์ธอเซนเตอร์ วงกลมเก้าจุดรูป สามเหลี่ยมมีเดียนและเส้นออยเลอร์ บทที่ 6 การแบ่งแบบฮาร์มอนิกและการสร้างต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานการสร้างที่ยากขึ้นตามลำดับ สำหรับเนื้อหาบทที่ 1 ถึงบทที่ 6 เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา แต่บทที่จะกล่าวถึงต่อไปเหมาะสำหรับผู้เรียนในชั้นที่สูงขึ้น บทที่ 7 ทฤษฎีบทของเซวาและทฤษฎีบทของเมเนลอส บทที่ 8 อสมการเรขาคณิต บทที่ 9 จำนวนเชิงซ้อนและการประยุกต์ทางเรขาคณิต บทที่ 10 การแปลงทางเรขาคณิต นอกจากนั้นยังมีตัวอย่างข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศแสดงไว้ ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ตามสมควร


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th