หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
แคลคูลัส 1 (E-BOOK)
ผู้แต่ง/ผู้แปล : ผศ.ดร. สุพิศ ฤทธิ์แก้ว
Barcode : 9789748275505
ขนาด : 3195511 kb
หมวดหนังสือ : คณิตศาสตร์
ราคาปก : 180 บาท
ราคา E-Book : 144 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          ตำราเล่มนี้เขียนขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นตำราประกอบการสอนรายวิชาแคลคูลัส 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและทรัพยากร สำนักวิชาวิทยาการจัดการ และสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ผู้เขียนได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 บท สามบทแรกประกอบด้วยเรื่อง ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชั่นและการประยุกต์ ซึ่งเรื่องเหล่านี้ได้มีการกล่าวไว้บ้างแล้ว ในหลักสูตรคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลายในตำรานี้ได้เพิ่มเติมรายละเอียดเข้าไป เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทบทวนและศึกษาเนื้อหาในทางลึก สี่บทหลังเป็นเรื่อง ปริพันธ์ อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัย เทคนิคการหาปริพันธ์ และปริพันธ์ไม่ตรงแบบในแต่ละบทผู้เขียนได้แทรกแบบฝึกหัดไว้ และได้เฉลยคำตอบพิมพ์รวมไว้ท้ายเล่ม


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3703,08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,