หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
โครงงานวิทย์ไม่ยากอย่างที่คิด
ผู้แต่ง/ผู้แปล : JOYCE HENDERSON / นิลุบล พรพิทักษ์พันธุ์ แปล
Barcode : 9789740651079
ขนาด : 13587089 kb
หมวดหนังสือ : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ราคาปก : 115 บาท
ราคา E-Book : 92 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เพราะเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการคิด ซึ่งจะต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็ก ให้รู้จักวิธีการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ คือ คิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์อาจจะเริ่มจากกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ สนุกสนาน สามารถทดสอบข้อสงสัยได้ด้วยตนเองและท้าทายให้ลองทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่รู้จักกันดีคือ การทำโครงงาน โครงงาน คือ งานวิจัยระดับนักเรียน เด็กที่ทำโครงงานวิทยาศาสตร์จะเป็นคนช่างคิดช่างสังเกต สนใจสิ่งต่าง ๆ ที่พบเห็นอยู่เสมอ คิดอย่างเป็นระบบ และเป็นเหตุเป็นผล มีคนเคยกล่าวไว้ว่า ประสบการณ์ในการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดเมื่อการทดลองไม่ประสบผลสำเร็จในครั้งแรก และลองค้นหาคำตอบต่อไป นอกจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการทำโครงงานด้วยตัวเองของเด็กแล้ว ครูและผู้ปกครองก็เป็นบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำให้วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับเด็กการทำโครงงานไม่จำเป็นต้องใช้ห้องทดลองที่เพียบพร้อม และวัสดุอุปกรณ์ที่หรูหราราคาแพงเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และรู้จักใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หนังสือ โครงงานวิทย์ไม่ยากอย่างที่คิด เป็นคู่มือสำหรับการเริ่มต้นทำโครงงานที่เขียนด้วยภาษาเข้าใจง่าย มีภาพประกอบน่าสนใจ และแนะนำผู้ปกครองในการช่วยเหลือบุตรหลาน ทำโครงงานตามสมควร


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3703,08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,