หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
ศาสตร์ + ศิลป์ การเขียนผลงานทางวิชาการ (ฉบับเ ต็มร้อย)
ผู้แต่ง/ผู้แปล : มัย ตะติยะ
Barcode : 9789740332053
ขนาด : 173420159 kb
หมวดหนังสือ : ศึกษาศาสตร์
ราคาปก : 360 บาท
ราคา E-Book : 290 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          เป็นการนำเสนอเนื้อหา ระเบียบ รูปแบบ วิธีการ นำไปสู่สาระสำคัญของการลงมือเขียนผลงานทางวิชาการ โดยมีรายละเอียดเชื่อมต่อให้เกิดความเข้าใจในการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ หรือเพื่อเลื่อนตำแหน่งที่มีวิทยฐานะ หรือเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซึ่งผลงานทางในสายงานการสอนจำแนกออกได้ 8 ประเภท ได้แก่ 1.เอกสารประกอบการสอน 2. เอกสารคำสอน 3. ตำรา 4. หนังสือ 5. งานวิจัย 6. บทความทางวิชาการ 7. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (งานสร้างสรรค์หรือลักษณะอื่น) 8. งานแปล ในการเขียนผลงานทางวิชาการแต่ละลักษณะมีนักวิชาการหลายท่านให้ความเห็นว่าต้องอาศัย ศาสตร์+ศิลป์ ที่จะทำให้ผลงานทางวิชาการนั้นๆ ออกมาดี ได้มาตรฐาน ศาสตร์ เป็นเรื่องของความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ หรือทักษะในสาขาวิชานั้นๆ โดยมีความรู้อย่างลึกซึ้ง สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี ส่วน ศิลป์ เป็นเรื่องของรูปแบบการจัดวางชื่อบทที่ ชื่อบทเรียน หัวข้อหลัก หัวข้อรอง หัวข้อย่อย รูปภาพหรือแผนภูมิ ตาราง การพิมพ์การจัดวางตัวอักษร ฯลฯ ฉะนั้น สิ่งที่กล่าวไว้ทั้งศาสตร์และศิลป์ควรศึกษาให้ถ่องแท้และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเขียนผลงานทางวิชาการ


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3703,08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,