หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
การบริหารการสื่อสารขององค์การ การสื่อสารกับกล ลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ราคาปก 190.-)
ผู้แต่ง/ผู้แปล : ไพโรจน์ วิไลนุช
Barcode : 9789740331841
ขนาด : 5726667 kb
หมวดหนังสือ : บริหารรัฐกิจ และนโยบาย
ราคาปก : 190 บาท
ราคา E-Book : 160 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          ในขณะที่หนังสือเกี่ยวกับการสื่อสารและองค์การเล่มอื่นให้ความสำคัญเรื่องการบริหารภายในองค์การ เช่น วัฒนธรรม การไหลของข่าวสาร การสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับพนักงานและพฤติกรรมองค์การ แต่หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมวิธีการสื่อสารกับส่วนต่าง ๆ นอกองค์การซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การด้วย หนังสือที่มีเนื้อหาลักษณะนี้ยังมีน้อยในสังคมไทย หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ กล่าวถึงการจัดการองค์การและการเตรียมตัวเพื่อการบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มต่าง ๆ ส่วนที่ ๒ กล่าวถึงแนวคิดและความสำคัญของการบริหารความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ว่าองค์การมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใดบ้างวิธีการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ หนังสือเล่มนี้ไม่ได้ยึดหลักตามวิธีการสื่อสาร เช่น การสื่อสารระหว่างบุคคลหรือการสื่อสารกลุ่ม แต่แบ่งตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ดังนั้นการสื่อสารอย่างเดียวกันอาจใช้ในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่ม และปรากฏในหลายบท เช่น การสื่อสารระหว่างบุคคลใช้ในการสื่อสารกับสื่อมวลชนและชุมชนสัมพันธ์ การใช้กิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและนักลงทุน เนื้อหาสำคัญอีกส่วนคือการบริหารประเด็นและการจัดการภาวะวิกฤติ จริยธรรมและการประเมินผลการบริหารการสื่อสาร


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3703,08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,