หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะ (PHYSICAL ACTIVITIE S FOR WELLNESS)
ผู้แต่ง/ผู้แปล : สนธยา สีละมาด
Barcode : 9789740331766
ขนาด : 168150699 kb
หมวดหนังสือ : อนามัยส่วนบุคคล
ราคาปก : 270 บาท
ราคา E-Book : 220 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          หนังสือกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะเล่มนี้เขียนขึ้นโดยมีความมุ่งหวังที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ได้ศึกษาขณะเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ต้า ประเทศแคนาดา การศึกษาและการทำปริญญานิพนธ์ในสาขาเวชศาสตร์พฤติกรรม (Behavior Medicine) ซึ่งเป็นสหวิทยาการแพทย์ที่ผสมผสานความรู้ทางด้านพฤติกรรม จิตวิทยา และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ทำให้ผู้เขียนมีโอกาสได้ศึกษาและค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จำเป็นต่อการเป็นผู้มีสุขภาวะซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อย่างไรก็ตาม ในหนังสือเล่มนี้จะนำเสนอเฉพาะกิจกรรมทางกายซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่สัมพันธ์กับสุขภาพโดยตรง กิจกรรมทางกายมีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพและถือเป็นรากฐานที่สำคัญของชีวิต กิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน เช่น การเดินทาง การประกอบอาชีพ ถ้ามีการใช้แรงกายอย่างเพียงพอมีผลดีต่อสมรรถภาพและสุขภาพ แต่เนื่องจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี สังคม และเศรษฐกิจ มีแนวโน้มที่กิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันที่มีการใช้แรงกายจะลดลง กิจกรรมทางกายในยามว่าง เช่น การออกกำลังกายและเล่นกีฬา จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพของคนในปัจจุบันมากขึ้น สมดังคำกล่าวที่ว่า


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3703,08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,