หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันและการตอบสนองของระบบภูม ิคุ้มกัน
ผู้แต่ง/ผู้แปล : รับพร กิตติวัชร
Barcode : 9789740331629
ขนาด : 8879384 kb
หมวดหนังสือ : แพทยศาสตร์
ราคาปก : 270 บาท
ราคา E-Book : 220 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          เนื้อหาของหนังสือเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันและการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันเล่มนี้ เป็นการบูรณาการความรู้ทางด้านสรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และวิทยาภูมิคุ้มกัน เข้าด้วยกันเพื่อให้เข้าใจโครงสร้างทั้งหมดของระบบภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับเซลล์จนถึงภูมิคุ้มกันในระบบต่างๆ ของร่างกาย รวมทั้งความสัมพันธ์ในระบบ immune-neuroendocrine เพื่อเป็นตำราที่ใช้ประกอบการศึกษาสรีรวิทยาของเซลล์ที่เกี่ยวข้องในระบบภูมิคุ้มกัน เนื้อหาได้กล่าวถึงพัฒนาการของเซลล์ต้นกำเนิด การเปลี่ยนสภาพของเซลล์และการทำหน้าที่ของเซลล์ชนิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน โดยเน้นความสำคัญของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันสืบทอด นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงโรคภูมิแพ้ซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต อีกทั้งโรคไข้เลือดออกที่ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ พยาธิสภาพของโรคนี้เกิดจากการการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน เนื้อหาสุดท้ายได้สรุปปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อภูมิคุ้มกันของร่างกายทั้งปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและปัจจัยภายในเซลล์


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,