หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
การสอนจริยธรรมสำหรับเยาวชน (ราคาปก 300.-)
ผู้แต่ง/ผู้แปล : ผกา สัตยธรรม
Barcode : 9789740330790
ขนาด : 22006960 kb
หมวดหนังสือ : การเรียน การสอน
ราคาปก : 300 บาท
ราคา E-Book : 240 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมศีลธรรมในสังคมไทยของเรา เป็นแนวทางในการปลูกฝังเยาวชนของชาติให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมประจำใจ ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กหรือเยาวชนอันได้แก่บิดามารดา ครูอาจารย์ สามารถใช้แนวทางและความรู้ทางพุทธศาสนาในการอบรมสั่งสอนลูกหลานและลูกศิษย์ของทุกคนได้เป็นอย่างดีการให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม ย่อมเป็นรากฐานในการประพฤติตนที่ดีของเยาวชนของชาติ หนังสือเล่มนี้จะเป็นแนวทางเกี่ยวกับการสอนศีลธรรมสำหรับครูแก่ลูกศิษย์จากแนวการสอนที่ผู้เขียนได้เคยใช้จริงในการสอนซึ่งมีการสอนหลายรูปแบบ นักเรียนได้รับความรู้จากครูอาจารย์ผู้สอนและ ได้ปฏิบัติการเรียนรู้เองตามที่นักเรียนสนใจ ทำให้เกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตใจของตนเองให้ตั้งอยู่ในหัวใจของพุทธศาสนาคือ ละเว้นความชั่ว ทำแต่ความดี และทำใจให้ผ่องแผ้ว ผ่องใส มีความสุขสงบ และ สว่าง สำหรับบุคคลทั่วไปที่ได้รับความรู้จากหนังสือเล่มนี้จะเป็นแนวทางในการอบรมสั่งสอนลูกหลานด้วยการเล่านิทานหรือสนทนากับเยาวชนของชาติตามเรื่องที่ต้องการ อันเป็นหลักศีลธรรมจริยธรรมที่จะช่วยให้เยาวชนได้มีคุณธรรมประจำใจ เป็นผลให้เกิดพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th