หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
การจำลอง (SIMULATION) (ราคาปก 220.-)
ผู้แต่ง/ผู้แปล : เสกสรร เกียรติสุไพบูลย์
Barcode : 9789740329749
ขนาด : 9198322 kb
หมวดหนังสือ : คณิตศาสตร์
ราคาปก : 220 บาท
ราคา E-Book : 80 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          ตำราเล่มนี้เขียนขึ้นสำหรับประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาการจำลองทางสถิติ ผู้เขียนพยายามสร้างสมดุลระหว่างเนื้อหาในเชิงทฤษฎี และเนื้อหาในเชิงประยุกต์ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำทฤษฎีที่รวบรวมไว้ไปใช้งานได้จริงและขยายต่อความคิดเพื่อการวิจัยและพัฒนา เนื้ออหาในตำราเล่มนี้ เหมาะสำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ถึงระดับบัณฑิตศึกษา การจำลองแบ่งได้เป็น การจำลองมอนติคาร์โล (Monte Carlo simulation) และการจำลองเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่อง (discrete event simulation) การจำลองทั้งสองประเภทตั้งอยู่บนพื้นฐานทาง ทฤษฎีเดียวกัน ตำราเล่มนี้เีริ่มต้นด้วยทฤษฎีการจำลองพื้นฐานซึ่งเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการจำลองตัวแปรสุ่มบนคอมพิวเตอร์ จากนั้นประยุกต์ทฤษฎีดังกล่าวไปยังการจำลองมอนติคาร์โล และการจำลองเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่อง และในท้ายทีสุดเป็นการนำทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติมาประยุกต์เพื่อการวิเคราะห์ และตีความผลการจำลอง ตำราเล่มนี้ได้เพิ่ม เติมเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการจำลองลูกโซ่มาร์คอฟมอนติคาร์โล (Markov chain Monte Carlo) และการจำลองด้วยตัวแบบคอพพูลา (Copula) เทคนิคลูกโซ่มาร์คอฟมอนติคาร์โลเป็นเทคนิคการคำนวณทางสถิติเพื่อการอนุมานสถิติเชิงเบส์ ส่วนตัวแบบคอพพูลาจัดว่าเป็นแนวคิดใหม่ในการสร้างและจำลองตัวแบบทางสถิติ โดยทำการแตกการแจกแจงร่วมเป็นการแจกแจงเดียวกับโครงสร้างความสัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างตัวแบบทางสถิติที่ซับซ้อน เนื้อหาทั้งสองนับวันจะทวีความสำคัญมากขึ้น และในอนาคตจะเป็นเนื้อหาที่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางการจำลองจำเป็น ต้องทราบ


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th