หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
วิธีการแปลงลาปลาซเบื้องต้น (LAPLACE TRANSFORM )
ผู้แต่ง/ผู้แปล : ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ, เทียนชัย ประดิสถายน
Barcode : 9789740319252
ขนาด : 2525677 kb
หมวดหนังสือ : คณิตศาสตร์
ราคาปก : 250 บาท
ราคา E-Book : 90 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          การแปลงลาปลาซเป็นเคร+ืองมือทางคณิตศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ ทังตัวสัญญาณและระบบท+ีมีการใช้งานจริง เป็นต้นว่า วงจรไฟฟ้าระบบเชิงกล กระบวนการทางเคมี ดังนัน หนังสือเล่มนีจึงพยายามนำเสนอเทคนิคในแง่มุมต่าง ๆอย่างกว้างขวางเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทำความเข้าใจอย่างลึกซึง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงและที่สำคัญสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียนอย่างไรก็ตามหนังสือเล่มนีก็สามารถนำไปใช้อ่านประกอบในชันเรียนได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน จึง คาดว่าผู้สนใจจะได้รับประโยชน์สมดังความคาดหวังทุกประการ หนังสือเล่มนีเกี่ยวกับการแปลงลาปลาซซึ่งเป็นพืนฐานสำหรับการแก้สมการเชิงอนุพันธ์ซึ่งเป็นปัญหาที่พบในทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ระบบควบคุมป้อนกลับ และหลักการสื่อสาร จุดเด่นของหนังสือเล่มนีอยู่ที่โจทย์ตัวอย่างจำนวนมาก ซึ่งรวบรวมมาจาก แบบฝึกหัด การบ้านและข้อสอบที่ใช้ในการเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในช่วงเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการเรียนการสอนและพัฒนาการของเทคนิคในการทำ


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3703,08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,