หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
ดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ด้วยพลังชีวสมาธิ
ผู้แต่ง/ผู้แปล : สุนทร ทวีโภค
Barcode : 9786167745046
ขนาด : 2649974 kb
หมวดหนังสือ : อนามัยส่วนบุคคล
ราคาปก : 79 บาท
ราคา E-Book : 55 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          ปัจจุบันนีโ้ ลกของเรามีมลภาวะทางด้านต่างๆ มากมาย เช่น มลภาวะทางเสียง ฝุ่น ควัน ต่างๆ ที่ทำให้คนเรามีสุขภาพแย่ลง รวมทัง้ การดำเนินชีวิตที่รีบเร่ง ทำให้คนเราลืมรับประทาน อาหารเช้า และสำหรับมือ้ อื่นๆ อาหารก็ไม่มีประโยชน์เท่าที่ควร อาจารย์ สุนทร ทวีโภค ซึ่งเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิทัง้ ทางด้านวิศวกรรม และด้านสุขภาพ จึงได้จัดทำคู่มือดูแลสุขภาพเล่มนีขึ้น้ เพื่อให้ ทุกท่านได้ดูแลสุขภาพ ตามแบบฉบับของอาจารย์ เพราะท่านเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ที่ดูแลสุขภาพ ท่านอายุมากแล้ว แต่ยังแข็งแรงอยู่ ดิฉันได้นำงานต่างๆ ของอาจารย์มาเรียบเรียง และหวังใจว่า ท่านผู้อ่านคงจะได้ประโยชน์ สุขภาพของท่านจะแข็งแรงมากขึน้ ตามวัตถุประสงค์ของหนังสือเล่ม นี ้


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th