หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
คนทำราชการ (E-BOOK)
ผู้แต่ง/ผู้แปล : ทวีป อภิสิทธิ์
Barcode : 9786163744395
ขนาด : 4750432 kb
หมวดหนังสือ : ข้อเขียนปกิณกะ/เรื่องทั่วไป
ราคาปก : 32 บาท
ราคา E-Book : 32 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          เป็นหนังสือดี มีคุณค่า น่าอ่าน ที่คนทาราชการเขียนจากประสบการณ์ตรงที่ทาอาชีพนี้มายาวนานจนเกษียณอายุราชการโดยไม่มีจุดด่างพร้อย ได้เรียนรู้สไตล์การบริหารงานของผู้บังคับบัญชาหลายประเภท ได้ทางานในหลายหน่วยงาน ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ จนในที่สุดก้าวเข้าสู่ตาแหน่งราชการระดับสูง ด้วยความรู้ ความสามารถของตนเอง มีเรื่องน่าสนใจ ๑๕ เรื่อง อาทิ ความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ สไตล์การบริหารงานของผู้บังคับบัญชาประเภทต่างๆ ๕ อย่า สาหรับผู้รักความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ วิบากกรรม อุปสรรคขวางกั้นความเจริญก้าวหน้าของข้าราชการ ฯลฯ เป็นต้น


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3703,08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,