หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
แบตเตอรี่ชีวิต (E-BOOK)
ผู้แต่ง/ผู้แปล : ทวีป อภิสิทธิ์
Barcode : 9786163358035
ขนาด : 4510436 kb
หมวดหนังสือ : จิตวิทยา
ราคาปก : 40 บาท
ราคา E-Book : 29 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          ถ้าแบตเตอรี่ในโทรศัพท์มือถืออ่อนโทรศัพท์จะใช้การได้ไม่ดี จะต้องชาร์ตไฟให้เต็มจึงจะใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพมนุษย์ต้องชาร์ตพลัง(แบตเตอรี่)ชีวิตให้เต็มจึงจะดาเนินชีวิตได้ดีและมีประสิทธิภาพ พลัง(แบตเตอรี่)ชีวิตเป็นพลังสาคัญที่จะช่วยให้มนุษย์เราประสบผลสาเร็จในการดาเนินชีวิตมาก หรือน้อยแตกต่างกันได้ พลัง(แบตเตอรี่)ชีวิตสามารถเพิ่มและลดได้ เพื่อรักษาพลัง(แบตเตอรี่)ชีวิตไว้ให้เต็มเปี่ยม เพื่อให้การดาเนินชีวิตราบรื่นด้วยดีและมีประสิทธิภาพ มนุษย์จาเป็นต้องเรียนรู้วิธีการสร้างพลัง(แบตเตอรี่)ชีวิตของตนเองให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อความวัฒนาสถาพรของตนเอง ครอบครัว สังคมและ ประเทศชาติด้วย


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th