หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
คำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐานด้านสุขภาพและการแพทย์ (E -BOOK)
ผู้แต่ง/ผู้แปล : ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิโรจน์ ไววานิชกิจ
Barcode : 9786163354914
ขนาด : 1261342 kb
หมวดหนังสือ : อ้างอิงสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ราคาปก : 120 บาท
ราคา E-Book : 85 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          ด้วยความเจริญก้าวหน้าของการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันทาให้ความสาคัญของภาษามีมากขึ้น ภาษาหลักๆที่ใช้กันทั่วโลกได้แก่ ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน ความรู้ด้านภาษาจึงมีความสาคัญอย่างมาก ในทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขนั้น คาศัพท์เฉพาะเป็นความรู้พื้นฐานสาหรับการปฏิบัติงาน ในหนังสือนี้ผู้นิพนธ์ได้รวบรวมคาศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและการแพทย์ไว้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านที่มีความสนใจต่อไป


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3703,08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,