หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
สารพัดข้อคิดจากชีวิตประจำวัน (E-BOOK)
ผู้แต่ง/ผู้แปล : ทวีป อภิสิทธิ์
Barcode : 9786163213723
ขนาด : 1515624 kb
หมวดหนังสือ : จิตวิทยา
ราคาปก : 75 บาท
ราคา E-Book : 59 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          เป็นหนังสือที่รวบรวมสิ่งดีๆที่เราได้เรียนรู้ในชีวิตประจาวันมากลั่นกรองและเก็บเอาสิ่งที่ดีๆเหล่านั้นไว้ในรูปแบบของข้อเขียนสั้นๆอ่านแล้วได้ข้อคิด สะกิดใจ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้ มีความยาวไม่เกินเรื่องละ๑-๒หน้ากระดาษพิมพ์ มีจานวนมากถึง ๕๐ เรื่อง ข้อคิดต่างๆเหล่านี้จะอานวยประโยชน์ให้ผู้ไม่มีเวลาอ่านหนังสือมากนัก แต่ต้องการได้ข้อคิดดีๆที่รวบรวมไว้นี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน เพื่อเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ชีวิตประสบผลสาเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าไปสู่จุดหมายปลายทางสูงสุดของชีวิต


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th