หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
คู่มือ OFFICE 2010 ฉบับ ALL-IN-ONE **
ผู้แต่ง/ผู้แปล : จีราวุธ วารินทร์
Barcode : 9786162001659
ขนาด : 127330137 kb
หมวดหนังสือ : ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ
ราคาปก : 299 บาท
ราคา E-Book : 200 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          สำหรับงานเอกสารในสำนักงานแล้ว Microsoft Office คือ คำตอบอันดับแรกของคนทั้งโลกมากว่า 20 ปี เพราะมันประกอบด้วยโปรแกรมที่ให้งานในสำนักงานกลายเป็นเรื่องง่าย และยังช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้เ้กิดขึ้นปัจจุบัน Microsoft Office ถูกใช้งานไม่เพียงแต่ในภาคธุรกิจ, ราชการ หรืองานในสำนักงานเท่านั้นแต่ในด้านการเรียนการสอน ก็ถูกนำมาสอนให้กับผู้เรียนยุคปัจจุบัน ให้รู้จักคุ้นเคยกันทุกคนทุกระดับชั้นที่ต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office 2010 ได้รับการปรับปรุงต่อเนื่องจาก Office 2007 จึงมีรูปแบบการทำงานที่ใี่กล้เ้คียง แต่เ่ก่งและน่า่ใช้งานมากขึ้น ขณะที่มันดูจะแตกต่างจาก Office 2003 ลงมาเป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้ต้องเรียนรู้กันใหม่ แต่ผู้เขียนก็ยังยืนยันจากประสบการณ์ว่า่ หลายคนเมื่อเรียนรู้แู้ละคุ้นเคยกับมันแล้ว จะรู้สึกได้เลยว่าไม่อยากใช้เวอร์ชันเก่าๆ อีกเลย ด้วยความประทับใจที่เคยได้ใช้ ทีมงานผู้จัดทำจึงได้กลั่นกรอง เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาจากประสบการณ์จริงในการใช้งานและการฝึกอบรม เพื่อต้องการให้ผู้อ่านที่สนใจทั้งที่มีและไม่มีประสบการณ์ได้เ้รียนรู้ Microsoft Office 2010 อย่า่งเต็มที่ครบถ้วนทุกเรื่องที่ต้องรู้ เพื่อสามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าเต็มประสิทธิภาพ สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับการศึกษาทุกระดับได้ทันที เราหวังว่าผลงานเล่มนี้จะช่วยทำให้ท่านผู้อ่านที่สนใจได้ประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่ และบ่มเพาะให้เกิดทักษะความชำนาญด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามสโลแกนดั้งเดิมของเราคือ


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th