หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
โครงงานวิทย์ระดับ A+ **
ผู้แต่ง/ผู้แปล : JANICE VANCLEAVE / ศุภวัลย์ ตัณวรรณรักษ์ แปล
Barcode : 9786160400706
ขนาด : 7885436 kb
หมวดหนังสือ : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ราคาปก : 195 บาท
ราคา E-Book : 124 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่จะต้องนำวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อศึกษาหาความรู้ โดยลงมือทำด้วยตนเองตั้งแต่ต้นจนจบการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิทยาศาสตร์ เนื่องจากการศึกษาค้นคว้าด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ฝึกแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะติดตัวนักเรียนไปตลอด เมื่อเกิดข้อสงสัยหรือปัญหาจะแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าความรู้ที่ขาดการปฏิบัติ ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวจะทำให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าแสดงออก หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือแนะนำการทำโครงงานตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทุกขั้นตอนด้วยตนเอง เริ่มตั้งแต่วิธีการเลือกเรื่อง การศึกษาค้นคว้า การจำแนกโครงงานตามวิชา การทำเค้าโครงโครงงาน การทดลองสำรวจ การสรุปผล การจัดแสดง รวมถึงการนำเสนอผลงาน โดยแต่ละส่วนจะอธิบายถึงสิ่งที่ควรและไม่ควรทำโดยละเอียด บางช่วงบางตอนอาจกล่าวถึงปัญหาที่ผู้ทำโครงงานมักพบบ่อย ๆ และแนะนำวิธีแก้ปัญหา นอกจากนี้ในตอนที่ 2 ยังมีตัวอย่างโครงงาน 35 เรื่อง โดยแต่ละเรื่องประกอบด้วยบทคัดย่อ วัตถุประสงค์ วัสดุอุปกรณ์ วิธีการ ผลการทดลอง เหตุผล และออกแบบการทดลองด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนใช้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางสำหรับคิดและพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ของตนเอง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์อาจไม่ได้ผลตามที่คาดหมายก็ไม่เป็นไร แต่สิ่งที่นักเรียนจะได้รับอย่างแน่นอนคือประสบการณ์และความภูมิใจในงานของตน


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3703,08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,