หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
ไทยเป็นไท ฉลาดใช้พลังงาน วิธีง่าย ๆ ในการใช้น ้ำ น้ำมันและไฟฟ้าอย่างประหยัด
ผู้แต่ง/ผู้แปล : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
Barcode : 3000000000563
ขนาด : 3232648 kb
หมวดหนังสือ : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ราคาปก : 0 บาท
ราคา E-Book : 0 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          พลังงานมีความสำคัญต่อชีวิต ไม่ว่าจะเป็นน้ำ น้ำมัน หรือไฟฟ้า เพราะในชีวิตประจำวัน เราจำเป็นที่ต้องพึ่งพาสิ่งเหล่านี้ แต่คุณรู้ไหมว่า...? การที่เราจะมีน้ำ น้ำมัน และไฟฟ้ามาใช้ จะต้องสูญเ้สียพลังงานในการผลิตและจัดหาไปเท่าไหร่ ดังนั้นหากช่วยกันลดใช้พลังงาน โดยเริ่มต้นจากตัวเราเองไปจนถึงคนรอบข้าง เพียงแค่เราลงมือทำอย่างจริงจังและบอกต่อ เพียงเท่านี้คนไทยทั้งชาติก็สามารถช่วยกันประหยัดพลังงานได้ กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้จัดทำคู่มือ \"ไทยเป็นไท ฉลาดใช้พลังงาน\" ขึ้น เพื่อเสนอแนะแนวทางในการลดการใช้พลังงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างง่าย ๆ ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน เพื่อให้เราและลูกหลานไทยใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าตลอดไป


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3703,08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,