หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
มารู้จักผังเมืองกันเถอะ
ผู้แต่ง/ผู้แปล : กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง
Barcode : 3000000000490
ขนาด : 15077990 kb
หมวดหนังสือ : สถาปัตยกรรม
ราคาปก : 0 บาท
ราคา E-Book : 0 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          หนังสือ มารู้จักผังเมืองกันเถอะ เป็นเอกสารประชาสัมพันธ์อีกเล่มหนึ่งที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 3 หลังจากที่ได้รับการตอบรับด้วยดีจากประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาแล้วจาการพิมพ์ครั้งที่ 1 และ 2 การวางและจัดทำผังเมืองรวมเป็นการจัดระบบการอยู่อาศัยร่วมกันของประชาชนในพื้นที่ตลอดจนการใช้ประโยชน์ร่วมกันขอ่งทุกชีวิตในสังคม เพื่อให้มีความสอดคล้องประสานสัมพันธ์และเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนให้สมบูรณ์และครบถ้วน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น กรมโยธาธิการและผังเมืองหวังเป็นอย่างยิ่งว่้าหนังสือเล่มนี้จะเป็นช่องทางกาาสื่อสารอีกช่องทางหนึ่ง ที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้รับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการวางและจัดทำผังเมือง อันจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมและการพัฒนางานด้านผังเมืองในอนาคตต่อไป


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th