หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
ผู้แต่ง/ผู้แปล : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์
Barcode : 3000000000407
ขนาด : 5475908 kb
หมวดหนังสือ : วรรณคดีไทย
ราคาปก : 0 บาท
ราคา E-Book : 0 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          คำนำ ร่ายนำโคลงภาพพระราชพงศาวดาร รูปที่ 1 แผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ภาพสร้างกรุงศรีอยุธยา รูปที่ 2 แผ่นดินสมเด็จพระราเมศวร ภาพตีเมืองเชียงใหม่ รูปที่ 3 แผ่นดินสมเด็จพระราเมศวร ภาพตีเมืองละแวก รูปที่ 4 แผ่นดินสมเด็จพระนครินทราธิราช ภาพเจ้าอ้ายเจ้ายี่ชนช้าง รูปที่ 5 แผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ภาพพระอินทราชาชนช้างกับหมื่นนคร รูปที่ 6 แผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ภาพหล่อพระศรีสรรเพ็ชญ์ รูปที่ 7 แผ่นดินพระยอดฟ้า ภาพเสด็จออกทอดพระเนตรช้างบำรูงา รูปที่ 8 ตอนขุนวรวงศาธิราชว่าราชการ ภาพพระเฑียรราชาเสี่ยงเทียน รูปที่ 9 ตอนขุนวรวงศาธิราชว่าราชการ ภาพขุนพิเรนทรเทพกับพวกจับขุนวรวงศา ฯ รูปที่ 10 แผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้าง รูปที่ 11 แผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ภาพเอาปืนใหญ่ยิงค่ายพระเจ้าหงสาวดี รูปที่ 12 แผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ภาพยิงถูกกิ่งโพธิ์ในค่ายพระเจ้าหงสาวดี รูปที่ 13 แผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ภาพช้างพลายศรีมงคลพลายมงคลทวีปอาละวาด รูปที่ 14 แผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ภาพคล้องได้ช้างเผือกแม่ลูก รูปที่ 15 แผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ภาพสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ-พระเจ้าหงษาวดีทำสัตยกันที่พลับพลา รูปที่ 16 แผ่นดินสมเด็จพระมหินทราธิราชครั้งที่ 1 ภาพพระมหาธรรมราชาปล่อยแพไฟ รูปที่ 17 แผ่นดินพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชครั้งที่ 2 ภาพพระเจ้าหงษาวดีขุดอุโมงเข้าตีพระนคร รูปที่ 18 แผ่นดินพระมหินทราธิราช ครั้งที่ 2 ภาพพระเจ้าหงษาวดีให้ถมถนนข้ามน้ำ รูปที่ 19 แผ่นดินพระมหินทราธิราช ครั้งที่ 2 ภาพพระมหาธรรมราชาอาสาเจรจาความเมือง รูปที่ 20 แผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช ภาพยิงพระจำปาธิราช รูปที่ 21 แผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช ภาพสมเด็จพระนเรศวรตามจับพระยาจีนจันตุ รูปที่ 22 แผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช ภาพสมเด็จพระนเรศวรทรงปืนข้ามแม่น้ำสโตง รูปที่ 23 แผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช ภาพสมเด็จพระนรศวรรบศึกเชียงใหม่ รูปที่ 24 แผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช ภาพสมเด็จพระนเรศวรยิงทัพเชียงใหม่ในเรือ รูปที่ 25 แผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช ภาพสมเด็จพระนเรศวรกลับจากศึกเชียงใหม่


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th