หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
คำกลอนสรรเสริญพระบารมี พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอ มเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ 2 ฉบับพิมพ์ พ.ศ. 246
ผู้แต่ง/ผู้แปล : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์
Barcode : 3000000000392
ขนาด : 7931576 kb
หมวดหนังสือ : วรรณคดีไทย
ราคาปก : 0 บาท
ราคา E-Book : 0 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          [CONTENTS] -คำกลอนสรรเสริญพระบารมี พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ 2 ฉบับพิมพ์ พ.ศ. 2467 -อธิบาย -โคลงของพระยามหาอำมาตย์ (หรุ่น ศรีเพ็ญ) -ลิลิตของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระอรุณนิภา คุณากร -กลอนสุภาพสรรเสริญพระเกียรติ แต่งเมื่อราว พ.ศ. 2420 -โคลงของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ -คาถาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส -คาถาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (แสง) วัดราชบูรณะ -ร่ายดั้น ของกรมหลวงพิชิตปรีชากร -ฉันท์และกาพย์ห่อโคลงของหม่อมเจ้าเพิ่ม แต่งสำหรับโรงเลี้ยงเด็กของพระอรรคชายาเธอ -แหล่เทศน์มหาชาติของพระกว้าง วัดประยุรวงศ์


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3703,08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,