หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
เกียรติภูมิจุฬาฯ MARKETING IMAGING AND POSITI ONING CHULALONGKORN UNIVERSITY
ผู้แต่ง/ผู้แปล : ศ.นพ. จรัส สุวรรณเวลา
Barcode : 3000000000189
ขนาด : 14478957 kb
หมวดหนังสือ : ศึกษาศาสตร์
ราคาปก : 0 บาท
ราคา E-Book : 0 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          เกียรติภูมิจุฬาฯ Marketing Imaging and Positioning Chulalongkorn University แนะนำหนังสือ ประเด็นหลักการอภิปราย ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ดร.สมภพ เจริญกุล ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา นายเขมฑัต สุคนธสิงห์ ศ.นพ.ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ รศ.ดร.สุริชัย หวันแก้ว ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ดร.สมภพ เจริญกุล นายเขมฑัต สุคนธสิงห์ ดร.สมภพ เจริญกุล ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ผศ.ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ นายเขมฑัต สุคนธสิงห์ ดร.สมภพ เจริญกุล ศ.ดร.สุชาดา กีระนันท์ รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ปิดท้ายเล่ม ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3703,08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,