หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
เรียงความ และบทความวิชาการ ฉบับได้รับรางวัลเง ินทุนภูมิพล พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙
ผู้แต่ง/ผู้แปล : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Barcode : 3000000000183
ขนาด : 7661908 kb
หมวดหนังสือ : ศึกษาศาสตร์
ราคาปก : 0 บาท
ราคา E-Book : 0 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          เรียงความ และบทความวิชาการ ฉบับได้รับรางวัลเงินทุนภูมิพล พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙ คำนำ สารบัญ เรียงความฉบับที่ได้รับรางวัลเงินทุนภูมิพล ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙ รางวัลที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมไทย ในทัศนะของนิสิตนักศึกษา รางวัลที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ความยากจนไม่ได้เป้นสิ่งที่น่าละอาย ความชั่วช้า คดโกงนั่นแหละ เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ น่าละอายยิ่ง รางวัลดีเยี่ยม ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ๖๐ ปี ปกเกล้าชาวไทย พระสถิตสนิทในดวงใจพสกนิกร (นายภูริ วิเศษรจนา) รางวัลที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ๖๐ ปี ปกเกล้าชาวไทย พระสถิตสนิทในดวงใจพสกนิกร (นางสาวภัสริน จันทร์สกุล) รางวัลดีเยี่ยม ปีการศึกษา ๒๕๔๙ \"...ชื่อภูมิพล ที่แปลว่ากำลังของแผ่นดิน แม่อยากให้เธออยู่กับดิน...\" (นางเพียงเพ็ญ จิรชัย) รางวัลที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ \"...ชื่อภูมิพล ที่แปลว่ากำลังของแผ่นดิน แม่อยากให้เธออยู่กับดิน...\" (นางพีริยา พงษ์สาริกัน) บทความวิชาการฉบับได้รับรางวัลเงินทุนภูมิพล ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙ รางวัลที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ ระบบราชการไทย กับการแก้ไขปัญหาสังคม รางวัลที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : พระประทีปแห่งสยาม รางวัลที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ อยู่อย่างไทย รู้จักใช้รู้จักออม รางวัลดีเยี่ยม ปีการศึกษา ๒๕๔๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการบริหารจัดการทรัพยากร รางวัลที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการบริหารจัดการทรัพยากร D001=F001|00222-00223|ภาคผนวก ภาคผนวก ก. รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเรียงความอันดับรองและรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๖ ถึง ๒๕๔๙ D003=F001|00228-00230|ภาคผนวก ข. รายนามคณะกรรมการจัดประกวดผลงานชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๖ ถึง ๒๕๔๙ ภาคผนวก ค. รายนามคณะกรรมการจัดพิมพ์เรียงความและบทความวิชาการเงินทุนภูมิพลเพื่อเผยแพร่ (ครั้งที่ ๗)


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3703,08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,