หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
ประชุมเพลงยาว ฉบับหอสมุดแห่งชาติ
ผู้แต่ง/ผู้แปล : กรมศิลปากร
Barcode : 3000000000153
ขนาด : 13153316 kb
หมวดหนังสือ : วรรณกรรมไทย
ราคาปก : 0 บาท
ราคา E-Book : 0 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          สารบาญ - กลอนเพลงยาวนิราศ เรื่องรบพม่าที่ท่าดินแดง พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก - ๑. อธิบายเรื่องพระราชนิพนธ์นิราศ ฯ ท่าดินแดง ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ - เรื่องพระราชนิพนธ์นิราศ ฯ ท่าดินแดง - ๒. อธิบาย นิราศพระราชนิพนธ์กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ - นิราศกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท เสด็จไปปราบพม่าเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อปีมะเมีย พ.ศ. ๒๓๒๙ - ๓. อธิบายเพลงยาวกรมศักดิ์ ฯ พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ - ประชุมเพลงยาวภาคที่ ๑ เพลงยาวกรมศักดิ์ ฯ พระราชนิพนธ์ กรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพ - ประชุมเพลงยาวภาคที่ ๒ เพลงยาวสามชาย - ๕. อธิบายเพลงยาวจดหมายเหตุ ของ คุณสุวรรณ พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ - ประชุมเพลงยาวภาคที่ ๓ เพลงยาวคุณสุวรรณ เรื่องกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพประชวร - ๖. อธิบายเพลงยาวกรมหมื่นสถิตธำรงสวัสดิ์ พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ - ประชุมเพลงยาวภาคที่ ๔ เพลงยาวกรมหมื่นสถิตธำรงสวัสดิ์ - ๗. อธิบายเรื่องเพลงยาวเจ้าพระ พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ - ประชุมเพลงยาวภาคที่ ๕ เพลงยาวเจ้าพระ - ๘. อธิบายประชุมเพลงยาวภาคที่ ๕ เพลงยาวความเก่า พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ - ประชุมเพลงยาวภาคที่ ๕ เพลงยาวความเก่า - ๙. อธิบายประชุมเพลงยาวภาคที่ ๖ เพลงยาวความเก่า พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ - ประชุมเพลงยาวภาคที่ ๖ เพลงยาวความเก่า - ๑๐. อธิบายประชุมเพลงยาวภาคที่ ๗ เพลงยาวความเก่า พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ - ประชุมเพลงยาวภาคที่ ๗ เพลงยาวความเก่า - ๑๑. อธิบายประชุมเพลงยาวภาคที่ ๘ เพลงยาวความเก่า พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ - ประชุมเพลงยาวภาคที่ ๘ เพลงยาวความเก่า - กลอนเพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ ของ คุณพุ่ม


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th