หน้าร้าน
 
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ
9 แผ่นดินของการปฎิรูประบบราชการ
ผู้แต่ง : ปิยนาถ บุนนาค และคณะ
ผู้แปล :
Barcode : 9789740330998
ISBN : 9789740330998
ปีพิมพ์ : 1 / 2556
ขนาด (w x h) : 190 x 260 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 296 หน้า
ราคาปก : 550.00 บาท
ราคาพิเศษ : 468.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)  
ประหยัด : 82.00 บาท 

รายละเอียดสินค้า
          พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช องค์ปฐมบรมราชจักรีวงศ์ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินและทรงวางรากฐานระเบียบปฏิบัติของขุนนาง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่ 2 ได้ทรงริเริ่มจัดระเบียบสังคมซึ่งเป็นต้นแบบสืบต่อมา ขณะเดียวกับที่ทรงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์และศิลปะ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้ทรงพัฒนาปรับปรุงการปกครอง การศึกษา พระพุทธศาสนา และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการค้าขายให้เป็นระบบยิ่งขึ้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 4 ทรงวางรากฐานการดำเนินพระราโชบายในการเจรจาผ่อนปรนทางการทูต การทำสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์กับประเทศต่างๆ และการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยตามแบบตะวันตก โดยเฉพาะการบริหารราชการแผ่นดินในภาวะที่บ้านเมืองกำลังถูกคุกคามจากจักรวรรดินิยมตะวันตกซึ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้น ในรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระปิยมหาราชทรงดำเนินการปฏิรูปประเทศในลักษณะ “พลิกแผ่นดิน” ซึ่งส่งผลเป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่ออาณาประชาราษฎร์และบ้านเมือง เป็นการวางรากฐานความเจริญด้านการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่ 6 ทรงปฏิรูปบ้านเมืองในลักษณะการสานต่อพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระอัยยิกาธิราชและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมชนกนาถ ที่สำคัญคือการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และการปลูกฝังความรู้สึกชาตินิยม พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้ทรงวางรากฐานระบบข้าราชการพลเรือนไทยในยุคปัจจุบัน โดยได้มีการประกาศพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนขึ้นเป็นครั้งแรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่แสดงให้เห็นว่าทรงเป็นแบบอย่างอันงดงามแก่เยาวชนไทย และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในยุคเริ่มต้นของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการอันแสดงพระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการส่งผลเป็นคุณประโยชน์มหาศาลแก่ปวงชนบนผืนแผ่นดินไทยและประเทศชาติ ตลอดระยะเวลากว่า 6 ทศวรรษแห่งการครองสิริราชสมบัติตามพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่พระราชทานพระปฐมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” และทรงเป็น “เสาหลัก” ที่ค้ำจุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาโดยตลอด ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวจึงทำให้อาณาประชาราษฎร์มีความร่มเย็นเป็นสุข ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า สามารถธำรงไว้ซึ่งเอกราชและอำนาจอธิปไตยตลอดมาจวบจนปัจจุบันด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมแห่งพระมหากษัตริยาธิราชทั้ง 9 แผ่นดินแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
หนังสือเล่มอื่นๆ โดย ปิยนาถ บุนนาค และคณะ  (บางส่วน)
Book
209 คำสอนพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง
พิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง
Book
SPACE ช่องว่างระหว่างเรา
หม่อมแม่
Book
สรุปเข้มเคมีคำนวณ มัธยมปลาย (CALCULATIONS IN CHEMISTRY)
สุมนมาลย์ จันทร์เอี่ยม
Book
360 CONCEPTS IN BIOLOGY PART 1 (สรุปชีววิทยา สำหรับนักเรียน ม.ปลาย)
เทพชัย โชติมณี
Book
รัฐพัฒนาการ อุดมการณ์และจินตภาพการพัฒนาเศรษฐก กิจ
นพนันท์ วรรณเทพสกุล
Book
ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ (1 BK./4 CD-ROM) (บรรจุ กล่อง)
โรงเรียนจิตรลดา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ 9 แผ่นดินของการปฎิรูประบบราชการ


  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ 9 แผ่นดินของการปฎิรูประบบราชการ
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | เผยแพร่ผลงานกับเรา | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th