หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่

รู้เรื่องรถกับพัฒนเดช ตอน ผู้หญิงขับรถ
พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ
ราคาปก : 155.00 บาท

ราคา E-book : 90.00
ระบบกำจัดฝุ่นและการระบายอากาศ
ฉัตรชัย นิมมล
ราคาปก : 250.00 บาท

ราคา E-book : 249.00
การออกแบบเครื่องมือลำเลียงและโลจิสติกส์
ผศ.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี
ราคาปก : 260.00 บาท

ราคา E-book : 259.00
เมคาทรอนิกส์เบื้องต้น
ณรงค์ ตันชีวะวงศ์
ราคาปก : 180.00 บาท

ราคา E-book : 179.00
การออกแบบเครื่องจักรกล
Shigeru Ikeda, Yuuji Nakanishi
ราคาปก : 260.00 บาท

ราคา E-book : 249.00
การออกแบบแม่พิมพ์
ชาญชัย ทรัพยากร
ราคาปก : 180.00 บาท

ราคา E-book : 179.00
การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด เล่ม 1
ผศ.ชาลี ตระการกูล
ราคาปก : 170.00 บาท

ราคา E-book : 169.00
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
มานพ ตันตระบัณฑิตย์
ราคาปก : 165.00 บาท

ราคา E-book : 165.00
เทคโนโลยีซีเอ็นซี
ผศ.ชาลี ตระการกูล
ราคาปก : 175.00 บาท

ราคา E-book : 175.00
การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด 2
ผศ.ชาลี ตระการกูล
ราคาปก : 165.00 บาท

ราคา E-book : 165.00
วัสดุวิศวกรรม (ฉบับปรับปรุง)
มานพ ตันตระบัณฑิตย์
ราคาปก : 200.00 บาท

ราคา E-book : 199.00
นิวแมติกอุตสาหกรรม
ณรงค์ ตันชีวะวงศ์
ราคาปก : 270.00 บาท

ราคา E-book : 269.00
การควบคุมซีเควนซ์ และ PLC
รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์
ราคาปก : 180.00 บาท

ราคา E-book : 179.00
เทอร์โมไดนามิกส์
ฉัตรชัย นิมมล
ราคาปก : 320.00 บาท

ราคา E-book : 319.00
 
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 
 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th