หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่

1001...โลกดิจิทัลของคนธรรมดา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศกรรมไฟฟ้า
มานพ วงศ์สายสุวรรณ, พงศธร เศรษฐีธร, เทียนชัย ประดิสถายน, ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
ราคาปก : 330.00 บาท

ราคา E-book : 110.00
เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในระบบการวัดและระบบควบคุม
ผศ.ดร.วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์
ราคาปก : 230.00 บาท

ราคา E-book : 229.00
หม้อแปลงไฟฟ้า
ไชยชาญ หินเกิด
ราคาปก : 180.00 บาท

ราคา E-book : 179.00
มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม
ไชยชาญ หินเกิด
ราคาปก : 290.00 บาท

ราคา E-book : 279.00
เครื่องวัดไฟฟ้า
มงคล ธุระ
ราคาปก : 140.00 บาท

ราคา E-book : 139.00
การส่องสว่าง
วัฒนา ถาวร
ราคาปก : 110.00 บาท

ราคา E-book : 109.00
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
บรรจง จันทมาศ
ราคาปก : 110.00 บาท

ราคา E-book : 109.00
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
ผศ.ไตรสิทธิ์ เบญจบุณยสิทธิ์
ราคาปก : 130.00 บาท

ราคา E-book : Free
ระบบ PLC
ณรงค์ ตันชีวะวงศ์
ราคาปก : 260.00 บาท

ราคา E-book : 259.00
เครือข่ายใยแก้วนำแสง
รศ.ดร.ปรีชา ยุพาพิน
ราคาปก : 260.00 บาท

ราคา E-book : 259.00
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
ไชยชาญ หินเกิด
ราคาปก : 150.00 บาท

ราคา E-book : 149.00
วิศวกรรมใยแก้วนำแสง
รศ.ดร.ปรีชา ยุพาพิน
ราคาปก : 265.00 บาท

ราคา E-book : 265.00
สนามไฟฟ้าและแม่เหล็ก
ผศ.ชัยณรงค์ วิเศษศักดิ์วิชัย
ราคาปก : 230.00 บาท

ราคา E-book : 229.00
เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์เบื้องต้น
พจนาฎ สุวรรณมณี
ราคาปก : 250.00 บาท

ราคา E-book : 249.00
เทคนิคการออกแบบระบบแสงสว่าง (ฉบับปรับปรุง)
ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์
ราคาปก : 290.00 บาท

ราคา E-book : 289.00
นิวแมติกส์และนิวแมติกส์ไฟฟ้าเบื้องต้น
ฐิฑารีย์ ถมยา
ราคาปก : 220.00 บาท

ราคา E-book : 219.00
โรงต้นกำลังไฟฟ้า ฉบับปรับปรุง
วัฒนา ถาวร
ราคาปก : 165.00 บาท

ราคา E-book : 165.00
 
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 
 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th