หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่

คู่มือการดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์แบบองค์รวม
ดร.เพ็ญพักตร์ อุทิศ
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
โครงการสถานการณ์ความยากจนในผู้สูงอายุ และรูปแบบการจัดการเพื่อส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิณี วิวัฒน์วานิช
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
โครงการสร้างระบบการติดตามและประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)
วิพรรณ ประจวบเหมาะ
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
คุณภาพการบริหารการพยาบาล
รศ. ดร.พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์
ราคาปก : 300.00 บาท

ราคา E-book : 240.00
ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การจัดการองค์การพยาบาล ในศตวรรษที่ 21
บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร
ราคาปก : 380.00 บาท

ราคา E-book : 266.00
A STUDY OF THE POLICY AND OPERATION REGARDING THE ELDERLY AND NON-COMMUNICABLE DISEASES OF BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION
DR. JIRAPORN KESPICHAYAWATTANA
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
สูงวัยไม่สูญค่า
จิราพร เกศพิชญวัฒนา
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
การเผชิญกับภัยพิบัติ คู่มือการปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลด้านจิตใจแก่ผู้ประสบภัย
ผศ.ดร.เพ็ญพักตร์ อุทิศ
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
 
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 
 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th