หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่

แผนการจัดการเรียนรู้ อย. น้อยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
เรียนๆเล่นๆก็เป็นอัจฉริยะได้
ป๋อม พนิดา
ราคาปก : 170.00 บาท

ราคา E-book : 102.00
70 เทคนิคเรียนดี ที่โรงเรียนไม่มีสอน วิชาที่ทำคะแนนเต็ม วิชาแรกคือวิชาอะไร
พนิดา อนันต์รัตนสุข
ราคาปก : 150.00 บาท

ราคา E-book : 90.00
ปฏิวัติการเรียน ปฏิรูปการสอน
ทวีป อภิสิทธิ์
ราคาปก : 120.00 บาท

ราคา E-book : 80.00
กิจกรรม เกม นิทาน เพลง เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ทวีป อภิสิทธิ์
ราคาปก : 85.00 บาท

ราคา E-book : 59.00
ยุทธศาสตร์การสอน
ทวีป อภิสิทธิ์
ราคาปก : 80.00 บาท

ราคา E-book : 59.00
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงทางเลือกใหม่ของอุดมศึกษาไทย (WORK-BASED EDUCATION, NEW CHOICE OF HIGHER EDUCATION)
เลิศชัย สุธรรมานนท์
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
5 SIMPLE TIPS FOR SUCCESSFUL SELF STUDY
PRAPATCHON SCHMIDT
ราคาปก : 119.00 บาท

ราคา E-book : 89.00
สอนเป็น สอนดี สอนเก่ง
ทวีป อภิสิทธิ์
ราคาปก : 100.00 บาท

ราคา E-book : 80.00
การสอนจริยธรรมสำหรับเยาวชน
ผกา สัตยธรรม
ราคาปก : 300.00 บาท

ราคา E-book : 240.00
การศึกษานอกสถานที่ และการศึกษานอกสถานที่เสมือนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุก
เนาวนิตย์ สงคราม (ใจมั่น)
ราคาปก : 100.00 บาท

ราคา E-book : 80.00
รวมบทความเรื่อง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา นวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ประกอบ กรณีกิจ และคณะ
ราคาปก : 210.00 บาท

ราคา E-book : 170.00
คนเก่งเรียน
ยุดา รักไทย, ปานจิตต์ โกญจนาวรรณ
ราคาปก : 139.00 บาท

ราคา E-book : 109.00
เคล็ดลับการทำวิจัยในชั้นเรียน
ศ.ดร. สุวิมล ว่องวาณิช
ราคาปก : 55.00 บาท

ราคา E-book : Free
 
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 
 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th