หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่

CHULALONGKORN UNIVERSITY CURRICULUM QUALITY ASSURANCE (CU-CQA)
DR. KHUNYING SUCHADA KIERANANDA
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
แนวคิด ทฤษฎี และประเด็น เพื่อการบริหารทางการศึกษา
วิโรจน์ สารรัตนะ
ราคาปก : 360.00 บาท

ราคา E-book : 280.00
กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา กรณีทัศนะต่อการศึกษาศตวรรษที่ 21
วิโรจน์ สารรัตนะ
ราคาปก : 240.00 บาท

ราคา E-book : 180.00
นวัตกรรมวิจิตร ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ครั้งที่ 1
วิจิตร ศรีสอ้าน
ราคาปก : 50.00 บาท

ราคา E-book : 50.00
การทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย มุมมองจากภายในสู่ภายนอกในเรื่องการสร้างชาติ ภูมิภาคภิวัตน์ และโลกาภิวัตน์ ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ครั้งที่ 3
วิจิตร ศรีสอ้าน
ราคาปก : 70.00 บาท

ราคา E-book : 59.00
CREATING SUSTAINABLE CHANGE IN EDUCATION IN THAILAND AN INSIDE-OUT LOOK AT NATION BUILDING, REGIONALIZATION AND GLOBALIZATION
DR. GERALD D. GROVES
ราคาปก : 110.00 บาท

ราคา E-book : 89.00
คุณธรรมนำความรู้
อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
ราคาปก : 165.00 บาท

ราคา E-book : 119.00
การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา
จอมพงศ์ มงคลวนิช
ราคาปก : 210.00 บาท

ราคา E-book : 170.00
การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ
ราคาปก : 230.00 บาท

ราคา E-book : 179.00
การวิจัยทางการบริหารการศึกษา แนวคิดและกรณีศึกษา
วิโรจน์ สารรัตนะ
ราคาปก : 450.00 บาท

ราคา E-book : 380.00
การบริหารการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
ราคาปก : 150.00 บาท

ราคา E-book : 149.00
 
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 
 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th