หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ขณะนี้คุณเลือกหมวด พยาบาลศาสตร์ จากประเภท สินค้าทั้งหมด
   ข้อมูลหน้าที่ 1
เลือกตามหมวดย่อย : พยาบาลศาสตร์ | สาธารณสุขศาสตร์ | อนามัยส่วนบุคคล | โรคต่างๆ
Book
PROGRESSIVE CARE NURSING CERTIFICATION PREPAR RATION, REVIEW, AND PRACTICE EXAMS
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ALEXANDER JOHNSON et al. /
Barcode : 9780071826846
ราคา : 2,400 บาท
ราคาพิเศษ : 2,040 บาท

Book
การพยาบาลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ :บรรณาธิการ /
Barcode : 9786163982377
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135 บาท

Book
LEDDY & PEPPER’S PROFESSIONAL NURSING (IE)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: LUCY J. HOOD /
Barcode : 9781496386830
ราคา : 2,000 บาท
ราคาพิเศษ : 1,700 บาท

Book
การพยาบาลอายุรศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ประทุม สร้อยวงศ์ /
Barcode : 9786163981899
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

Book
การพยาบาลชุมชน กระบวนการพยาบาล
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ศิวพร อึ้งวัฒนา /
Barcode : 9786163982018
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

Book
MIDWIFERY SKILLS AT A GLANCE
ผู้แต่ง/ผู้แปล: PATRICIA LINDSAY et al. /
Barcode : 9781119233916
ราคา : 1,540 บาท
ราคาพิเศษ : 1,309 บาท

Book
กระบวนการพยาบาลชุมชน แนวคิด ทฤษฎี และการประยุ ุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์ และคณะ /
Barcode : 9789740336563
ราคา : 160 บาท
ราคาพิเศษ : 136 บาท

Book
CRITICAL CONVERSATIONS THE NLN GUIDE FOR TEAC CHING THINKING
ผู้แต่ง/ผู้แปล: SUSAN GROSS FORNERIS /
Barcode : 9781496396266
ราคา : 730 บาท
ราคาพิเศษ : 620 บาท

Book
การพยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรัง
ผู้แต่ง/ผู้แปล: จินตนา วัชรสินธุ์ /
Barcode : 9786164404373
ราคา : 225 บาท
ราคาพิเศษ : 202 บาท

Book
การปฏิบัติการพยาบาล ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ใน นโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สุพัตรา อุปนิสากร :บรรณาธิการ และคณะ /
Barcode : 9786162713927
ราคา : 400 บาท
ราคาพิเศษ : 360 บาท

Book
การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น แนวคิดและกา ารจัดการหลายระดับ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อาภาพร เผ่าวัฒนา และคณะ /
Barcode : 9786164452145
ราคา : 300 บาท
ราคาพิเศษ : 270 บาท

Book
พยาบาลโภชนบำบัด (NUTRITION SUPPORT NURSE)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ส่งศรี แก้วถนอม :บรรณาธิการ และคณะ /
Barcode : 9786169191124
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 315 บาท

Book
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต แบบองค์รวม (CRITICA AL CARE NURSING: A HOLISTIC APPROACH
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วิจิตรา กุสุมภ์ :บรรณาธิการ /
Barcode : 9786164451711
ราคา : 420 บาท
ราคาพิเศษ : 378 บาท

Book
พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม :บรรณาธิการ และคณะ /
Barcode : 9786163981790
ราคา : 180 บาท
ราคาพิเศษ : 162 บาท

Book
การสร้างเสริมสุขภาพ แนวคิด ทฤษฎีและนวัตกรรม ( (HEALTH PROMOTION: CONCEPTS, THEORY & INNOVAT
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ภัทรา ซูริค /
Barcode : 9786164298224
ราคา : 195 บาท
ราคาพิเศษ : 166 บาท

Book
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อ อน
ผู้แต่ง/ผู้แปล: นันทพร แสนสิริพันธ์ และคณะ /
Barcode : 9789990122947
ราคา : 300 บาท
ราคาพิเศษ : 270 บาท

  จำนวนหน้าทั้งหมด 15 ขณะนี้อยู่หน้าที่ 7
  <<   < 1 2 3 4 5 6    7 8 9 10 > >>

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th