หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ขณะนี้คุณเลือกหมวด พยาบาลศาสตร์ จากประเภท สินค้าทั้งหมด
   ข้อมูลหน้าที่ 1
เลือกตามหมวดย่อย : พยาบาลศาสตร์ | สาธารณสุขศาสตร์ | อนามัยส่วนบุคคล | โรคต่างๆ
Book
DRUG CALCULATIONS RATIO AND PROPORTION PROBLE EMS FOR CLINICAL PRACTICE
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ANN TRITAK /
Barcode : 9780323676960
ราคา : 2,900 บาท
ราคาพิเศษ : 2,465 บาท

Book
SAUNDERS 2020-2021 STRATEGIES FOR TEST SUCCES S: PASSING NURSING SCHOOL AND THE NCLEX EXAM
ผู้แต่ง/ผู้แปล: LINDA ANNE SILVESTRI /
Barcode : 9780323581943
ราคา : 1,170 บาท
ราคาพิเศษ : 994 บาท

Book
การจัดการอาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยมะเร็ง
ผู้แต่ง/ผู้แปล: คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /
Barcode : 9789990138061
ราคา : 79 บาท
ราคาพิเศษ : 71 บาท

Book
การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ /
Barcode : 9786164858626
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 315 บาท

Book
การรักษาโรคเบื้องต้น
ผู้แต่ง/ผู้แปล: /
Barcode : 9789746301886
ราคา : 320 บาท
ราคาพิเศษ : 288 บาท

Book
เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 5 หลักการดูแล ลและจัดการสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับแพทย์ พยาบาลแ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วิโรจน์ ไววานิชกิจ /
Barcode : 9786164853737
ราคา : 370 บาท
ราคาพิเศษ : 259 บาท

Book
เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้นุ เล่ม 6 หลักการดูแ แลแบบทีมสหวิชาชีพสำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลาก
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วิโรจน์ ไววานิชกิจ /
Barcode : 9786164853997
ราคา : 380 บาท
ราคาพิเศษ : 266 บาท

Book
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 1 ความรู้เบื้องต ต้นเกี่ยวกับการพยาบาลผู้สูงอายุและหลักเวชศาสต
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วิโรจน์ ไววานิชกิจ :บรรณาธิการ /
Barcode : 9786164854628
ราคา : 395 บาท
ราคาพิเศษ : 276 บาท

Book
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 2 การประเมินผู้ส สูงอายุแบบองค์รวม
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วิโรจน์ ไววานิชกิจ /
Barcode : 9786164854888
ราคา : 395 บาท
ราคาพิเศษ : 276 บาท

Book
การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภท บทบาทและกระบวนการ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์ /
Barcode : 9786164855571
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

Book
การประเมินภาวะสุขภาพและการวินิจฉัยแยกโรคเบื้อ งต้น
ผู้แต่ง/ผู้แปล: เผ่า อนันจิ๋ว /
Barcode : 9789990137491
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

Book
ข้อวินิจฉัยการพยาบาลและการวางแผนการพยาบาล กรณ ณีการศึกษา
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วิจิตรา กุสุมภ์ และคณะ /
Barcode : 9786164684720
ราคา : 130 บาท
ราคาพิเศษ : 117 บาท

Book
การควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงค รรภ์ :กฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณพยาบาล
ผู้แต่ง/ผู้แปล: คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง และคณะ /
Barcode : 9786163983930
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

Book
ความก้าวหน้าทางการพยาบาลปริศัลยกรรม (ADVANCES IN PERIOPERATIVE NURSING)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อุษาวดี อัศดรวิเศษ /
Barcode : 9786164686373
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

Book
THE ECG MADE PRACTICAL (IE)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: JOHN HAMPTON et al. /
Barcode : 9780702074615
ราคา : 840 บาท
ราคาพิเศษ : 714 บาท

Book
FIRST AID FOR THE USMLE STEP 3 (IE)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: TAO LE /
Barcode : 9781260566130
ราคา : 880 บาท
ราคาพิเศษ : 748 บาท

  จำนวนหน้าทั้งหมด 15 ขณะนี้อยู่หน้าที่ 3
  <<   < 1 2    3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th