หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ขณะนี้คุณเลือกหมวด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากประเภท สินค้าทั้งหมด
   ข้อมูลหน้าที่ 1
Book
GLOBAL ENVIRONMENTAL POLITICS CONCEPTS, THEOR RIES AND CASE STUDIES
ผู้แต่ง/ผู้แปล: Edited by Gabriela K?tting and Kyle Herman /
Barcode : 9781138895355
ราคา : 1,160 บาท
ราคาพิเศษ : 986 บาท

Book
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ประยูร วงศ์จันทรา /
Barcode : 9789740337799
ราคา : 330 บาท
ราคาพิเศษ : 280 บาท

Book
FOOD, FARMING AND RELIGION
ผู้แต่ง/ผู้แปล: Gretel Van Wieren /
Barcode : 9781138557994
ราคา : 1,300 บาท
ราคาพิเศษ : 1,105 บาท

Book
คู่มือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางน้ำ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสต/
Barcode : 9789740337768
ราคา : 290 บาท
ราคาพิเศษ : 246 บาท

Book
PHYSICAL GEOLOGY (IE)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: CHARLES C. PLUMMER /
Barcode : 9781260091656
ราคา : 1,195 บาท
ราคาพิเศษ : 1,016 บาท

Book
HUMAN NUTRITION SCIENCE FOR HEALTHY LIVING
ผู้แต่ง/ผู้แปล: TAMMY J. STEPHENSON /
Barcode : 9781260092172
ราคา : 1,260 บาท
ราคาพิเศษ : 1,071 บาท

Book
ฝุ่นละอองในบรรยากาศ (ATMOSPHERIC AEROSOLS)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วิลาวรรณ์ คำหาญ /
Barcode : 9789740336686
ราคา : 290 บาท
ราคาพิเศษ : 246 บาท

Book
OIL
ผู้แต่ง/ผู้แปล: GAVIN BRIDGE et al. /
Barcode : 9781509511730
ราคา : 680 บาท
ราคาพิเศษ : 578 บาท

Book
ENVIRONMENTAL GEOLOGY (ISE)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: REICHARDT, /
Barcode : 9781259254772
ราคา : 2,000 บาท
ราคาพิเศษ : 1,700 บาท

Book
การจัดการขยะมูลฝอย
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ไพบูลย์ แจ่มพงษ์ และคณะ /
Barcode : 9789740335702
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 212 บาท

Book
QUANTITATIVE GEOGRAPHY THE BASICS
ผู้แต่ง/ผู้แปล: RICHARD HARRIS /
Barcode : 9781446296547
ราคา : 1,090 บาท
ราคาพิเศษ : 926 บาท

Book
บวชต้นไม้ การอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมตามวิถี ีพุทธ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: SUSAN M. DARLINGTON /นัยนา นาควัชระ
Barcode : 9786167368726
ราคา : 430 บาท
ราคาพิเศษ : 387 บาท

Book
นิเวศวิทยาเพื่อสิ่งแวดล้อม (ราคาปก 260.-)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: จิรากรณ์ คชเสนี และคณะ /
Barcode : 9789740334248
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 42 บาท

Book
การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทรัพยากรปร ระมงทะเล (1 BK./1 CD-ROM)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: เรืองไร โตกฤษณะ /
Barcode : 9789743266362
ราคา : 240 บาท
ราคาพิเศษ : 204 บาท

Book
การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยพืช (PHYTOREMEDIATION)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: นัยนันทน์ อริยกานนท์ /
Barcode : 9789740333746
ราคา : 300 บาท
ราคาพิเศษ : 255 บาท

Book
ชลธีวิทยา (LIMNOLOGY)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ทินพันธุ์ เนตรแพ /
Barcode : 9789740333616
ราคา : 440 บาท
ราคาพิเศษ : 374 บาท

  จำนวนหน้าทั้งหมด 4 ขณะนี้อยู่หน้าที่ 2
  <<   < 1    2 3 4 >

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th