หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ขณะนี้คุณเลือกหมวด กฎหมาย จากประเภท สินค้าทั้งหมด
   ข้อมูลหน้าที่ 1
เลือกตามหมวดย่อย : กฏหมาย | กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ | กฏหมายอาญา | กฏหมายการปกครอง | พ.ร.บ./พ.ร.ก./กฏกระทรวง
Book
สิทธิของผู้สูงอายุในประเทศไทย
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ประทีป ทับอัตตานนท์ /
Barcode : 9786164851542
ราคา : 180 บาท
ราคาพิเศษ : 162 บาท

Book
หลักกฎหมายครอบครัว
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ประสพสุข บุญเดช /
Barcode : 9786162697487
ราคา : 220 บาท
ราคาพิเศษ : 198 บาท

Book
LAW FOR SMALL HOTELS
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ และคณะ /
Barcode : 9786169221968
ราคา : 550 บาท
ราคาพิเศษ : 495 บาท

Book
คดีคอนโดมิเนียม พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ. 2522
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สุพิศ ปราณีตพลกรัง /
Barcode : 9789742037369
ราคา : 220 บาท
ราคาพิเศษ : 198 บาท

Book
ประวัติศาสตร์และแนวคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา
ผู้แต่ง/ผู้แปล: จุมพล ภิญโญสินวัฒน์ และคณะ /
Barcode : 9786168139967
ราคา : 330 บาท
ราคาพิเศษ : 297 บาท

Book
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (INTROD UCTION TO LAW)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: มานิตย์ จุมปา และคณะ /
Barcode : 9789742037314
ราคา : 650 บาท
ราคาพิเศษ : 585 บาท

Book
ส.ป.ก. หลักกฎหมายและข้อเท็จจริงที่ควรรู้
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อรรถวัฒน์ หวังดำรงวงศ์ /
Barcode : 9786162603808
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 315 บาท

Book
กฎหมายระหว่างประเทศ ความรู้ฉบับพกพา
ผู้แต่ง/ผู้แปล: VAUGHAN LOWE /ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
Barcode : 9786168221037
ราคา : 280 บาท
ราคาพิเศษ : 252 บาท

Book
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 พร้อมหัวข้ อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: บุญร่วม เทียมจันทร์ /
Barcode : 9786163811431
ราคา : 179 บาท
ราคาพิเศษ : 161 บาท

Book
คดีเยาวชนและครอบครัว (JUVENILE AND FAMILY CAS ES)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ปพนธีร์ ธีระพันธ์ /
Barcode : 9789742037284
ราคา : 170 บาท
ราคาพิเศษ : 153 บาท

Book
คำสอนขั้นปริญญาตรี พุทธศักราช 2477 กฎหมายลักษ ณะพะยานและจิตตวิทยา
ผู้แต่ง/ผู้แปล: แอล ดูปลาตร์ และคณะ /
Barcode : 9786162697470
ราคา : 340 บาท
ราคาพิเศษ : 306 บาท

Book
กฎหมายสามัญประจำบ้าน
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รัชพล ศิริสาคร /
Barcode : 9786169298625
ราคา : 195 บาท
ราคาพิเศษ : 176 บาท

Book
ประมวลกฎหมายลูกเสือ (ฉบับใช้งาน)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วฤษฎิ์ อินทร์มา /
Barcode : 9786164785021
ราคา : 290 บาท
ราคาพิเศษ : 261 บาท

Book
ข้อบทเรื่องสถานประกอบการถาวรภายใต้อนุสัญญาภาษ ีซ้อนฯ :ประวัติศาสตร์ ทฤษฎีแนวคิด แนวทางปฏิบั
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สรรค์ ตันติจัตตานนท์ /
Barcode : 9786164785045
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

Book
จริยธรรมนักกฎหมายกับการปฏิรูปกฎหมาย
ผู้แต่ง/ผู้แปล: คณิต ณ นคร /
Barcode : 9786162697371
ราคา : 160 บาท
ราคาพิเศษ : 144 บาท

Book
หลักกฎหมายมหาชน หลักนิติธรรม/นิติรัฐ ในฐานะ " เกณฑ์" จำกัดอำนาจรัฐ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: บรรเจิด สิงคะเนติ /
Barcode : 9786162697432
ราคา : 180 บาท
ราคาพิเศษ : 162 บาท

  จำนวนหน้าทั้งหมด 14 ขณะนี้อยู่หน้าที่ 7
  <<   < 1 2 3 4 5 6    7 8 9 10 > >>

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th