หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ขณะนี้คุณเลือกหมวด กฎหมาย จากประเภท สินค้าทั้งหมด
   ข้อมูลหน้าที่ 1
เลือกตามหมวดย่อย : กฏหมาย | กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ | กฏหมายอาญา | กฏหมายการปกครอง | พ.ร.บ./พ.ร.ก./กฏกระทรวง
Book
การซักประเด็นข้อเท็จจริงคดียาเสพติด เล่ม 1
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ /
Barcode : 9786167242798
ราคา : 580 บาท
ราคาพิเศษ : 522 บาท

Book
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมาย วิชานิ ิติศาสตร์และนิติวิธี
ผู้แต่ง/ผู้แปล: จุมพล แดงสกุล /
Barcode : 9786162698453
ราคา : 120 บาท
ราคาพิเศษ : 108 บาท

Book
ข้อควรรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ชาญชัย แสวงศักดิ์ /
Barcode : 9786162698378
ราคา : 440 บาท
ราคาพิเศษ : 396 บาท

Book
รวมกฎหมายแรงงาน (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ .2563) (เล่มเล็ก)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: คณะวิชาการ THE JUSTICE GROUP  /
Barcode : 9786162604201
ราคา : 70 บาท
ราคาพิเศษ : 63 บาท

Book
รวมกฎหมายแรงงาน (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ . 2563)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: คณะวิชาการ THE JUSTICE GROUP  /
Barcode : 9786162604218
ราคา : 140 บาท
ราคาพิเศษ : 126 บาท

Book
ประมวลกฎหมายพิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมา ยวิธีพิจารณาความแพ่ง (ปกแข็ง)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: บุญร่วม เทียมจันทร์ และคณะ /
Barcode : 9786163811615
ราคา : 429 บาท
ราคาพิเศษ : 386 บาท

Book
รวมพระราชบัญญัติและพระราชกำหนดที่เกี่ยวกับกฎห มายแรงงาน พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: บุญร่วม เทียมจันทร์ และคณะ /
Barcode : 9786163811745
ราคา : 179 บาท
ราคาพิเศษ : 161 บาท

Book
รวมกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับกฎหมายปก ครอง พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: บุญร่วม เทียมจันทร์ และคณะ /
Barcode : 9786163811769
ราคา : 179 บาท
ราคาพิเศษ : 161 บาท

Book
ความรู้พื้นฐานทั่วไปทางกฎหมาย
ผู้แต่ง/ผู้แปล: จิตรา เพียรล้ำเลิศ /
Barcode : 9789742037642
ราคา : 110 บาท
ราคาพิเศษ : 99 บาท

Book
แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย สำหรับผู้เริ่มต ้นศึกษากฎหมาย
ผู้แต่ง/ผู้แปล: มุนินทร์ พงศาปาน /
Barcode : 9786162698163
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

Book
หนังสือคู่มือร่างคำฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา สำหร ับผู้สอบตั๋วทนายภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎี และตั๋วปี
ผู้แต่ง/ผู้แปล: พิเชฐ โพธิวิจิตร และคณะ /
Barcode : 9786164977709
ราคา : 399 บาท
ราคาพิเศษ : 359 บาท

Book
หนังสือคู่มือดำเนินคดีแรงงาน สำหรับทนายความแล ะผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย
ผู้แต่ง/ผู้แปล: พิเชฐ โพธิวิจิตร และคณะ /
Barcode : 9786164782044
ราคา : 470 บาท
ราคาพิเศษ : 423 บาท

Book
คู่มือกฎหมายประชาชน
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อรพรรณ พนัสพัฒนา :บรรณาธิการ /
Barcode : 9789740338987
ราคา : 55 บาท
ราคาพิเศษ : 47 บาท

Book
กฎหมายคอมพิวเตอร์ 1
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล /
Barcode : 9786163251138
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135 บาท

Book
กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (แ ก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักท
ผู้แต่ง/ผู้แปล: พิเศษ เสตเสถียร /
Barcode : 9789742037628
ราคา : 180 บาท
ราคาพิเศษ : 162 บาท

Book
รวมพระราชบัญญัติและพระราชกำหนดที่เกี่ยวกับกฎห มายแรงงาน พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: บุญร่วม เทียมจันทร์ และคณะ /
Barcode : 9786163811721
ราคา : 219 บาท
ราคาพิเศษ : 197 บาท

  จำนวนหน้าทั้งหมด 14 ขณะนี้อยู่หน้าที่ 2
  <<   < 1    2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th