หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ขณะนี้คุณเลือกหมวด สังคมวิทยา จากประเภท สินค้าทั้งหมด
   ข้อมูลหน้าที่ 1
เลือกตามหมวดย่อย : สังคมวิทยา | กริยามารยาทในสังคม | มานุษยวิทยา
Book
ปฏิรูปบำนาญภาครัฐ ก้าวสู่สังคมสูงวัยด้วยบำนาญ ญอันมั่นคงและระบบการคลังที่ยั่งยืน
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วรเวศม์ สุวรรณระดา /
Barcode : 9786165518406
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 128 บาท

Book
หลักการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ผู้แต่ง/ผู้แปล: จินตวีร์ เกษมศุข /
Barcode : 9789740332695
ราคา : 140 บาท
ราคาพิเศษ : 119 บาท

Book
การประกันสังคม
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ปนิธิ ศิริเขต /
Barcode : 9786163741158
ราคา : 170 บาท
ราคาพิเศษ : 153 บาท

Book
ทฤษฎีครอบครัวเบื้องต้น (AN INTRODUCTION TO FA MILY THEORIES)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: พูนสุข เวชวิฐาน /
Barcode : 9786163741394
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 212 บาท

Book
RESEARCH METHODS A PROCESS OF INQUIRY (PNIE)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: GRAZIANO, /
Barcode : 9781292042169
ราคา : 1,470 บาท
ราคาพิเศษ : 1,250 บาท

Book
ETHNOLINGUISTICS AND CULTURAL CONCEPTS TRUTH, , LOVE, HATE AND WAR
ผู้แต่ง/ผู้แปล: JAMES W. UNDERHILL /
Barcode : 9781107010642
ราคา : 1,344 บาท
ราคาพิเศษ : 1,344 บาท

Book
ระบบงานยุติธรรม ยุคใหม่
ผู้แต่ง/ผู้แปล: นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล /
Barcode : 2010110010033
ราคา : 165 บาท
ราคาพิเศษ : 148 บาท

Book
แนวความคิดพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม
ผู้แต่ง/ผู้แปล: คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศา/
Barcode : 9789746564601
ราคา : 140 บาท
ราคาพิเศษ : 126 บาท

Book
SOCIOLOGY (IE)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: RICHARD T. SCHAEFER /
Barcode : 9780071310468
ราคา : 432 บาท
ราคาพิเศษ : 432 บาท

Book
SOCIAL RESEARCH METHODS QUALITATIVE AND QUANT TITATIVE APPROACHES (PNIE)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: W. LAWRENCE NEUMAN /
Barcode : 9781292020235
ราคา : 1,240 บาท
ราคาพิเศษ : 1,054 บาท

Book
BASICS OF SOCIAL RESEARCH QUALITATIVE AND QUA ANTITATIVE APPROACHES (PNIE)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: NEUMAN, W.L. /
Barcode : 9781292020341
ราคา : 1,290 บาท
ราคาพิเศษ : 1,096 บาท

Book
รายงานการวิจัย รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ของชุมชนเมืองเก่า อำเภอเมือง จังห
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อิศรัฏฐ์ รินไธสง และคณะ /
Barcode : 9789990073928
ราคา : 190 บาท
ราคาพิเศษ : 171 บาท

Book
บ้านและเรื่องในบ้าน ครอบครัว รัฐและการเมืองวั ัฒนธรรม (ชุดคบไฟวิจัย)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สายพิณ ศุพุทธมงคล /
Barcode : 9786167150291
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 85 บาท

Book
รู้ทัน "อุทกภัย" รอดได้ด้วยความรู้ โครงการสื่ ่อความรู้จากคลังวิทยานิพนธ์ จุฬาลงกรณ์ฯ เล่ม
ผู้แต่ง/ผู้แปล: บัณฑิตวิทยาลัย จฬ. /
Barcode : 9786165515313
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

Book
ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยา
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ศิริรัตน์ แอดสกุล /
Barcode : 9789740329817
ราคา : 140 บาท
ราคาพิเศษ : 119 บาท

Book
วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้นที่ทำให้งานชุมชนง่ าย ได้ผล และสนุก
ผู้แต่ง/ผู้แปล: โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ /
Barcode : 9786169055518
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

  จำนวนหน้าทั้งหมด 10 ขณะนี้อยู่หน้าที่ 9
  <<   < 1 2 3 4 5 6 7 8    9 10 >

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th