หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ขณะนี้คุณเลือกหมวด วารสารสาขาสังคมศาสตร์ จากประเภท สินค้าทั้งหมด
   ข้อมูลหน้าที่ 1
เลือกตามหมวดย่อย : วารสารสาขามนุษย์ศาสตร์ | วารสารสาขาสังคมศาสตร์ | วารสารสาขาวิทยาการจัดการ | วารสารสาขาวิทยาศาสตร์ | วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Book
ปาจารยสาร ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2562) (ฉบับกลับบ้านเก่า)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป /
Barcode : 9789008473344
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

Book
ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาค ม 2562 (กำเนิดสยามจากประวัติศาสตร์ศิลป์และโบร
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ฟ้าเดียวกัน /
Barcode : 9786167667829
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

Book
เอเชียปริทัศน์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุ นายน 2562 :อิทธิพลเส้นทางสายไหมต่อเอเชีย
ผู้แต่ง/ผู้แปล: กนกพรรณ อยู่ชา :บรรณาธิการ และคณะ /
Barcode : 9779990004411
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135 บาท

Book
รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิ งหาคม 2562)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ /
Barcode : 9770125135598
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

Book
เอเชียปริทัศน์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุ นายน 2561 :การย้ายถิ่นและความมั่นคงของมนุษย์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รัชดา ไชยคุปต์ :บรรณาธิการ /
Barcode : 9779990004381
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135 บาท

Book
เอเชียปริทัศน์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธัน วาคม 2561 :ภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ในเอเชีย
ผู้แต่ง/ผู้แปล: จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ :บรรณาธิการ และคณะ /
Barcode : 9779990004398
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135 บาท

Book
รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษ ายน 2562)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ /
Barcode : 9770125135581
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

Book
ปาจารยสาร ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2 562) (ฉบับทาสแมว)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป /
Barcode : 9787553641225
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

Book
ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนาย น 2562 (ระบอบที่ใหญ่กว่าประยุทธ์)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ธนาพล อิ๋วสกุล :บรรณาธิการ และคณะ /
Barcode : 9786167667799
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

Book
ASIAN REVIEW VOL.31 NO.2 2018
ผู้แต่ง/ผู้แปล: SUPAPHAN TANGTRONGPAIROJ /
Barcode : 9778880000403
ราคา : 275 บาท
ราคาพิเศษ : 234 บาท

Book
ASIAN REVIEW VOL.31 NO.1 2018
ผู้แต่ง/ผู้แปล: SUPAPORN PHOKAEW /
Barcode : 9778880000397
ราคา : 275 บาท
ราคาพิเศษ : 248 บาท

Book
เอเชียปริทัศน์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธัน วาคม 2560 :เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อัตลักษณ์ ช
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ศราวุฒิ อารีย์ :บรรณาธิการ /
Barcode : 9779990004343
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135 บาท

Book
รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม- สิง หาคม 2561)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ /
Barcode : 9770125135567
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

Book
ASIAN REVIEW VOL.30 NO.1 2017
ผู้แต่ง/ผู้แปล: SUPAPORN PHOKAEW et al. /
Barcode : 9778880000359
ราคา : 275 บาท
ราคาพิเศษ : 248 บาท

Book
ASIAN REVIEW VOL.30 NO.2 2017
ผู้แต่ง/ผู้แปล: MICHAEL CONNORS /
Barcode : 9778880000366
ราคา : 275 บาท
ราคาพิเศษ : 248 บาท

Book
เอเชียปริทัศน์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุ นายน 2560 :บูรพาภิวัฒน์ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ใกล้รุ่ง อามระดิษ :บรรณาธิการ และคณะ /
Barcode : 9779990004268
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135 บาท

  จำนวนหน้าทั้งหมด 3 ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1
   1 2 3 >

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th