หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ขณะนี้คุณเลือกหมวด วารสารสาขามนุษย์ศาสตร์ จากประเภท สินค้าทั้งหมด
   ข้อมูลหน้าที่ 1
เลือกตามหมวดย่อย : วารสารสาขามนุษย์ศาสตร์ | วารสารสาขาสังคมศาสตร์ | วารสารสาขาวิทยาการจัดการ | วารสารสาขาวิทยาศาสตร์ | วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Book
วารสาร "กองทุนศรีบูรพา" ฉบับที่ 21 (วันนักเขี ยน - 5 พฤษภาคม 2562)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ปรีดา ข้าวบ่อ :บรรณาธิการ /
Barcode : 5522210001394
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

Book
วารสารสมาคมประวัติศาสตร์ฯ ฉบับที่ 41 พ.ศ.2562
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วรพร ภู่พงศ์พันธุ์ :บรรณาธิการ /
Barcode : 9779990004367
ราคา : 290 บาท
ราคาพิเศษ : 261 บาท

Book
วารสารสมาคมประวัติศาสตร์ฯ ฉบับที่ 40 พ.ศ.2561
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วรพร ภู่พงศ์พันธุ์ :บรรณาธิการ /
Barcode : 9779990004312
ราคา : 110 บาท
ราคาพิเศษ : 99 บาท

Book
วารสารอักษรศาสตร์ ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 (มกราคม- มิถุนายน 2560)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: กัญญา วัฒนกุล :บรรณาธิการ /
Barcode : 9779990004251
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 150 บาท

Book
วารสารอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร ปีที่ 39 ฉบับ 1 ( ม.ค.-มิ.ย. 2560)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อนันต์ชัย เลาหะพันธุ :บรรณาธิการ /
Barcode : 9779990004244
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

Book
วารสารกองทุน "ศรีบูรพา" ฉบับที่ 19 (วันนักเขี ยน 5 พฤษภาคม 2560)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ปรีดา ข้าวบ่อ :บรรณาธิการ /
Barcode : 9771513150001
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

Book
กระแสเอเชีย 2016/1
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ศราวุฒิ อารีย์ :บรรณาธิการ และคณะ /
Barcode : 9779990004190
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

Book
วารสารอักษรศาสตร์ ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม -ธันวาคม 2559)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: กัญญา วัฒนกุล :บรรณาธิการ /
Barcode : 9779990004183
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 150 บาท

Book
วารสารอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร ปีที่ 38 ฉบับ 2 ( ก.ค.-ธ.ค. 2559)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อนันต์ชัย เลาหะพันธุ :บรรณาธิการ /
Barcode : 9789990119985
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

Book
วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 31/2559
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /
Barcode : 9789990115826
ราคา : 140 บาท
ราคาพิเศษ : 126 บาท

Book
วารสารสมาคมประวัติศาสตร์ฯ ฉบับที่ 38 พ.ศ.2559
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วรพร ภู่พงศ์พันธุ์ :บรรณาธิการ /
Barcode : 9779990003964
ราคา : 120 บาท
ราคาพิเศษ : 108 บาท

Book
กระแสเอเชีย 2014/2
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วรัญญา จิตรผ่อง :บรรณาธิการ และคณะ /
Barcode : 9779990003780
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

Book
กระแสเอเชีย 2014/1
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ณัฐพจน์ ยืนยง :บรรณาธิการ และคณะ /
Barcode : 9779990003735
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

Book
วารสารภาษาและวรรณคดีไทย ฉบับปีที่ 30 ธันวาคม 2556
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ศิริพร ภักดีผาสุข :บรรณาธิการ /
Barcode : 9779990003636
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 100 บาท

Book
วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาส ตร์ ปีที่ 10 ฉบับ 1ก.ค.-ธ.ค. 2556
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สมชาย ศรีสันต์ :บรรณาธิการ /
Barcode : 9785501437715
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135 บาท

  จำนวนหน้าทั้งหมด 1 ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th