หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ขณะนี้คุณเลือกหมวด สาธารณสุขศาสตร์ จากประเภท สินค้าทั้งหมด
   ข้อมูลหน้าที่ 1
เลือกตามหมวดย่อย : พยาบาลศาสตร์ | สาธารณสุขศาสตร์ | อนามัยส่วนบุคคล | โรคต่างๆ
Book
การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านสุขภาพ (STRATEGIC HEA LTH MANAGEMENT)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ชนะพล ศรีฤาชา /
Barcode : 9786164781085
ราคา : 160 บาท
ราคาพิเศษ : 144 บาท

Book
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (รหัสวิชา 20000-1603)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: กณิกนันต์ บานชื่น และคณะ /
Barcode : 9786160835522
ราคา : 88 บาท
ราคาพิเศษ : 79 บาท

Book
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ขั้นพื้นฐาน ปฏิสัมพันธ์ วิจารณญาณ (HEALTH LITERACY: FUNCTIONAL INTER
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ขวัญเมือง แก้วดำเกิง /
Barcode : 9786164856264
ราคา : 170 บาท
ราคาพิเศษ : 153 บาท

Book
มุมมองด้านสุขภาพตามวิถีชีวิตชาวปะโคใต้
ผู้แต่ง/ผู้แปล: กรัณฑ์รัตน์ ทิวถนอม /
Barcode : 9786164786448
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135 บาท

Book
IMPRESSIONABLE BIOLOGIES FROM THE ARCHAEOLOGY Y OF PLASTICITY TO THE SOCIOLOGY OF EPIGENETI
ผู้แต่ง/ผู้แปล: MAURIZIO MELONI /
Barcode : 9781138049413
ราคา : 1,070 บาท
ราคาพิเศษ : 910 บาท

Book
พฤติกรรมสุขภาพ แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ ้
ผู้แต่ง/ผู้แปล: จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ /
Barcode : 9786164261440
ราคา : 360 บาท
ราคาพิเศษ : 324 บาท

Book
การวางแผนโครงการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ และคณะ /
Barcode : 9786163485403
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 315 บาท

Book
ระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายและทำนายหมู่บ้า นพื้นที่เสี่ยงเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกจากค
ผู้แต่ง/ผู้แปล: จรวย สุวรรณบำรุง /
Barcode : 9786164971493
ราคา : 310 บาท
ราคาพิเศษ : 279 บาท

Book
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (รหัสวิชา 20001-100 1)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล /
Barcode : 9786160834570
ราคา : 96 บาท
ราคาพิเศษ : 86 บาท

Book
การปฐมพยาบาล (FIRST AIDS)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รำแพน พรเทพเกษมสันต์ /
Barcode : 9789742557874
ราคา : 280 บาท
ราคาพิเศษ : 252 บาท

Book
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: พรรณทิพา ศักดิ์ทอง /
Barcode : 9789740338420
ราคา : 140 บาท
ราคาพิเศษ : 119 บาท

Book
อนามัยโรงเรียน
ผู้แต่ง/ผู้แปล: มหาวิทยาลัยนเรศวร /
Barcode : 9786164261334
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

Book
Q&A ไขปัญหา "วัคซีน" อาวุธสำคัญในการป้องกันโร คร้าย
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ชิษณุ พันธุ์เจริญ :บรรณาธิการ /
Barcode : 9786164074002
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 120 บาท

Book
กลยุทธ์และเครื่องมือในการบริหารองค์การสุขภาพ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล /
Barcode : 9786163983831
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135 บาท

Book
วิจัยอนามัยครอบครัว
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สุธรรม นันทมงคลชัย /
Barcode : 9786164555433
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

Book
อนามัยครอบครัว
ผู้แต่ง/ผู้แปล: โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ :บรรณาธิการ และคณะ /
Barcode : 9786164235762
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

  จำนวนหน้าทั้งหมด 5 ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1
   1 2 3 4 5 >

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th