หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ขณะนี้คุณเลือกหมวด พื้นฐานการศึกษา จากประเภท สินค้าทั้งหมด
   ข้อมูลหน้าที่ 1
เลือกตามหมวดย่อย : ศึกษาศาสตร์ | โสตทัศนศึกษา | การบริหารการศึกษา | พื้นฐานการศึกษา | การวัดผลการศึกษา | หลักสูตรและการแนะแนว | การเรียน การสอน
Book
SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS AND DISABILITY THE BASICS
ผู้แต่ง/ผู้แปล: JANICE WEARMOUTH /
Barcode : 9781138590472
ราคา : 670 บาท
ราคาพิเศษ : 570 บาท

Book
EDUCATION RESEARCH THE BASICS
ผู้แต่ง/ผู้แปล: MICHAEL HAMMOND /
Barcode : 9781138386792
ราคา : 640 บาท
ราคาพิเศษ : 544 บาท

Book
วุฒิภาวะของความเป็นครู
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วิเชียร ไชยบัง /
Barcode : 9786163959775
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

Book
SIMPLE AUTISM STRATEGIES FOR HOME AND SCHOOL
ผู้แต่ง/ผู้แปล: SARAH COBBE /
Barcode : 9781785924446
ราคา : 690 บาท
ราคาพิเศษ : 586 บาท

Book
แนวคิดการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตในสังคมไทย
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อาชัญญา รัตนอุบล /
Barcode : 9786164856004
ราคา : 275 บาท
ราคาพิเศษ : 248 บาท

Book
WILL THIS BE ON THE TEST? WHAT YOUR PROFESSOR RS REALLY WANT YOU TO KNOW ABOUT SUCCEEDING I
ผู้แต่ง/ผู้แปล: DANA T. JOHNSON et al. /
Barcode : 9780691179537
ราคา : 590 บาท
ราคาพิเศษ : 502 บาท

Book
การศึกษาทางเลือก (ALTERNATIVE EDUCATION)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ชนันภรณ์ อารีกุล /
Barcode : 9789740338475
ราคา : 210 บาท
ราคาพิเศษ : 178 บาท

Book
หลักและพื้นฐานการอุดมศึกษา
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ไพฑูรย์ สินลารัตน์ /
Barcode : 9789740338406
ราคา : 280 บาท
ราคาพิเศษ : 238 บาท

Book
สร้างอนาคตอย่างบัณฑิตกับชีวิตที่เป็นไปได้
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สมาน จันทะดี /
Barcode : 9786164850798
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 298 บาท

Book
การศึกษาแบบเรียนร่วม ปฏิบัติการขั้นสูงในศตวรร รษที่ 21
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ภูฟ้า เสวกพันธ์ /
Barcode : 9789740338413
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 212 บาท

Book
ความเป็นครูมืออาชีพ (SELF ACTUALIZATION FOR P ROFESSIONAL TEACHERS)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ธารารัตน์ มาลัยเถาว์ /
Barcode : 9786164789586
ราคา : 89 บาท
ราคาพิเศษ : 80 บาท

Book
HANDBOOK OF INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON EAR LY CHILDHOOD EDUCATION
ผู้แต่ง/ผู้แปล: Edited by Jaipaul L. Roopnarine, James E. Johnson,/
Barcode : 9781138673038
ราคา : 3,420 บาท
ราคาพิเศษ : 2,907 บาท

Book
DOING YOUR EARLY YEARS RESEARCH PROJECT A STE EP BY STEP GUIDE
ผู้แต่ง/ผู้แปล: GUY ROBERTS-HOLMES /
Barcode : 9781526424259
ราคา : 1,050 บาท
ราคาพิเศษ : 892 บาท

Book
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครู กลยุทธ์การ ยกระดับคุณภาพการศึกษา :แนวคิดสู่การปฏิบัติ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง และคณะ /
Barcode : 9786164742673
ราคา : 160 บาท
ราคาพิเศษ : 136 บาท

Book
พื้นฐานการศึกษา (FOUNDATION OF EDUCATIONAL)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ /
Barcode : 9786164744561
ราคา : 270 บาท
ราคาพิเศษ : 243 บาท

Book
การพัฒนาวิชาชีพครู
ผู้แต่ง/ผู้แปล: กัญภร เอี่ยมพญา /
Barcode : 9786164780156
ราคา : 290 บาท
ราคาพิเศษ : 261 บาท

  จำนวนหน้าทั้งหมด 4 ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1
   1 2 3 4 >

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th