หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ขณะนี้คุณเลือกหมวด พ.ร.บ./พ.ร.ก./กฎกระทรวง จากประเภท สินค้าทั้งหมด
   ข้อมูลหน้าที่ 1
เลือกตามหมวดย่อย : กฏหมาย | กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ | กฏหมายอาญา | กฏหมายการปกครอง | พ.ร.บ./พ.ร.ก./กฏกระทรวง
Book
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับจับประเด็น ใหม่สุด + 3 ปี)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล /
Barcode : 9786163251640
ราคา : 70 บาท
ราคาพิเศษ : 63 บาท

Book
พ.ร.บ.รถยนต์ ฉบับสมบูรณ์ (ใหม่สุด + 5 ปี)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล /
Barcode : 9786163251619
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135 บาท

Book
พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม ใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2562 (ฉบับปลดล็อกกัญชา)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: คณะวิชาการ THE JUSTICE GROUP  /
Barcode : 9786162603969
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135 บาท

Book
พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 แ ละภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558
ผู้แต่ง/ผู้แปล: คณะวิชาการ THE JUSTICE GROUP  /
Barcode : 9786162609398
ราคา : 120 บาท
ราคาพิเศษ : 108 บาท

Book
อธิบายพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (แก ้ไขฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562 ราชกิจจานุเบกษา 16 เมษ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สุเนติ คงเทพ และคณะ /
Barcode : 9786164972971
ราคา : 850 บาท
ราคาพิเศษ : 765 บาท

Book
พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 บ บทบัญญัติและแนวทางปฏิบัติ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: เกษมสันต์ วิลาวรรณ /
Barcode : 9786162697838
ราคา : 60 บาท
ราคาพิเศษ : 54 บาท

Book
คำอธิบายพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด 2562)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วิชัย ตันติกุลานันท์ และคณะ /
Barcode : 9786162603983
ราคา : 300 บาท
ราคาพิเศษ : 270 บาท

Book
พ.ร.บ.จราจร พ.ศ. 2522 (ฉบับตัดแต้มพักใช้ใบขับ ขี่) (DLT SMART LICENCE)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: คณะวิชาการ THE JUSTICE GROUP  /
Barcode : 9786162603907
ราคา : 120 บาท
ราคาพิเศษ : 108 บาท

Book
พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล /
Barcode : 9786163251596
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

Book
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับจับประ ะเด็น (ปรับปรุงใหม่สุดและที่เกี่ยวข้อง)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล /
Barcode : 9786163251602
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

Book
อธิบายพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สุเนติ คงเทพ /
Barcode : 9786164970465
ราคา : 580 บาท
ราคาพิเศษ : 493 บาท

Book
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ แ ก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 (ฉบับปรับปรุง
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ภราดร หอมแย้ม และคณะ /
Barcode : 9786162375439
ราคา : 155 บาท
ราคาพิเศษ : 124 บาท

Book
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปรา บปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วิสิทธิ์ โรจน์พจนรัตน์ :บรรณาธิการ /
Barcode : 8858716703560
ราคา : 60 บาท
ราคาพิเศษ : 48 บาท

Book
พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับสมบูรณ์)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล /
Barcode : 9786163251572
ราคา : 160 บาท
ราคาพิเศษ : 144 บาท

Book
อธิบาย พ.ร.ก.จัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สุเนติ คงเทพ /
Barcode : 9786164856622
ราคา : 390 บาท
ราคาพิเศษ : 351 บาท

Book
อธิบาย พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สุเนติ คงเทพ /
Barcode : 9786164857926
ราคา : 550 บาท
ราคาพิเศษ : 495 บาท

  จำนวนหน้าทั้งหมด 4 ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1
   1 2 3 4 >

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th