หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ขณะนี้คุณเลือกหมวด กฎหมายปกครอง จากประเภท สินค้าทั้งหมด
   ข้อมูลหน้าที่ 1
เลือกตามหมวดย่อย : กฏหมาย | กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ | กฏหมายอาญา | กฏหมายการปกครอง | พ.ร.บ./พ.ร.ก./กฏกระทรวง
Book
คู่มือทวนสอบ ประเด็นสำคัญรัฐธรรมนูญ 2560
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ABSOLUTE LAW /
Barcode : 9786165651677
ราคา : 120 บาท
ราคาพิเศษ : 108 บาท

Book
คู่มือทวนสอบ ประเด็นสำคัญพระธรรมนูญศาลยุติธรร รม
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ABSOLUTE LAW /
Barcode : 9786165653473
ราคา : 90 บาท
ราคาพิเศษ : 81 บาท

Book
คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุด กฎหมายคอนโดมิ เนียม และหมู่บ้านจัดสรร
ผู้แต่ง/ผู้แปล: คณะวิชาการ THE JUSTICE GROUP  /
Barcode : 9786162604102
ราคา : 400 บาท
ราคาพิเศษ : 360 บาท

Book
รวมกฎหมายปกครอง
ผู้แต่ง/ผู้แปล: คณะวิชาการ THE JUSTICE GROUP  /
Barcode : 9786162604287
ราคา : 160 บาท
ราคาพิเศษ : 144 บาท

Book
คำอธิบายกฎหมายสำคัญที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบ ัติงานและที่ศาลปกครองใช้ในการพิจารณาคดี
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ชูชาติ อัศวโรจน์ /
Barcode : 9786165651165
ราคา : 600 บาท
ราคาพิเศษ : 540 บาท

Book
รวมกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับกฎหมายปก ครอง พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ (ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: บุญร่วม เทียมจันทร์ และคณะ /
Barcode : 9786163811752
ราคา : 219 บาท
ราคาพิเศษ : 197 บาท

Book
คำอธิบายกฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วิชัย ตันติกุลานันท์ และคณะ /
Barcode : 9786162603846
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 315 บาท

Book
กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แต่ง/ผู้แปล: พรรณรัตน์ โสธรประภากร /
Barcode : 9789742037581
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

Book
คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาค ดีปกครอง
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ชาญชัย แสวงศักดิ์ /
Barcode : 9786162697845
ราคา : 340 บาท
ราคาพิเศษ : 306 บาท

Book
กฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรม มนูญและระบอบประชาธิปไตย
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา /
Barcode : 9786162697890
ราคา : 240 บาท
ราคาพิเศษ : 216 บาท

Book
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน /
Barcode : 9786162697937
ราคา : 80 บาท
ราคาพิเศษ : 72 บาท

Book
คู่มือสอบกฎหมายปกครอง
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สุริยา ปานแป้น และคณะ /
Barcode : 9786162698118
ราคา : 380 บาท
ราคาพิเศษ : 342 บาท

Book
รวมกฎหมายปกครอง (ใหม่สุด + 5 ปี) (พร้อมคูปอง)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล /
Barcode : 9786163251589
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

Book
คำอธิบายวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ชูชาติ อัศวโรจน์ /
Barcode : 9786164973312
ราคา : 600 บาท
ราคาพิเศษ : 540 บาท

Book
วินัยราชการ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ไพโรจน์ อาจรักษา /
Barcode : 9789742037499
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 315 บาท

Book
รวมกฎหมายปกครอง (แก้ไขล่าสุด พฤษภาคม 2562) (เ ล่มกลาง)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ /
Barcode : 9786164858428
ราคา : 180 บาท
ราคาพิเศษ : 162 บาท

  จำนวนหน้าทั้งหมด 3 ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1
   1 2 3 >

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th