ชื่อหนังสือ :  พจนานุกรมศัพท์ คำอธิบายศัพท์ อังกฤษ-ไทย สำหรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ราคาปก 140.-)
Barcode :  9789740331261
ค้นหาร้านค้า
ชื่อร้านค้า
ที่อยู่
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์
นนทบุรี
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์ฯ สาขารัตนาธิเบศร์ อาคาร Hobby Lobby 49/157 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสออ.เมืองนนทบุรี 11000 นนทบุรี โทร.0-2950-5408-9 Fax.0-2950-5405