หน้าร้าน
 

ชุดหนังสือราคาพืเศษ

วันที่ 12/3/2014 2:57:26 PM


รายละเอียด

 


การบัญชีขั้นต้น 1 (แบบฝึกหัด พร้อมเฉลย) (ACCO UNTING I)
ผู้แต่ง : อดิศร เลาหวณิช และคณะ
Barcode : 9789740321262
ราคา : 259 บาท
ราคาพิเศษ : 168 บาท

ENGLISH TESTS FOR U 2 A WORKBOOK TO DEVELOP A AND EVALUATE YOUR ENGLISH PROFICIENCY
ผู้แต่ง : SATITA WATANAPOKAKUL
Barcode : 9789740319610
ราคา : 70 บาท
ราคาพิเศษ : 63 บาท

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถม พ.ศ. 2550 ป. .3 และ 6 (สอบแข่งขันรอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา
ผู้แต่ง : ชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ 
Barcode : 9789743076848
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 50 บาท

เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.4 ร.ร.มหิดลวิทย านุสรณ์และ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ผู้แต่ง : รัชพล ธนาภากรรัตนกุล (ชาย พงษ์พัฒนาศิลป์)
Barcode : 9789748442969
ราคา : 95 บาท
ราคาพิเศษ : 48 บาท

เฉลยข้อสอบวิชาฟิสิกส์ สอวน. รอบที่ 1-2 ชั้น ม . 1-3
ผู้แต่ง : รัชพล ธนาภากรรัตนกุล (ชาย พงษ์พัฒนาศิลป์)
Barcode : 9789748442990
ราคา : 140 บาท
ราคาพิเศษ : 70 บาท

เลขยกกำลัง พิชิตโจทย์ท้าเซียนคณิต ม.ต้น
ผู้แต่ง : รัชพล ธนาภากรรัตนกุล (ชาย พงษ์พัฒนาศิลป์)
Barcode : 9789748442662
ราคา : 85 บาท
ราคาพิเศษ : 42 บาท

เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. รอบที่ 2 ชั้น ป .6
ผู้แต่ง : ชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
Barcode : 9789743832703
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 100 บาท

เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ สพฐ. รอบที่ 2 ชั้น ม. 1-3
ผู้แต่ง : ชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
Barcode : 9789743832673
ราคา : 95 บาท
ราคาพิเศษ : 48 บาท

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ สพฐ. ชั้น ม.1-3 พ.ศ.2549 -2551
ผู้แต่ง : ชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
Barcode : 9789741028139
ราคา : 90 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ สสวท. ประถม ป.3-ป.6 (สอบ บแข่งขันรอบที่ 1) พ.ศ.2549
ผู้แต่ง : ชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
Barcode : 9789741013760
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 50 บาท

เฉลยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ สอวน. รอบที่ 1 ชั้น ม.1-3 **
ผู้แต่ง : รัชพล ธนาภากรรัตนกุล (ชาย พงษ์พัฒนาศิลป์)
Barcode : 9786167306087
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 50 บาท

เฉลยข้อสอบวิชาเคมี สอวน. รอบที่ 1 ชั้น ม.1-3
ผู้แต่ง : รัชพล ธนาภากรรัตนกุล (ชาย พงษ์พัฒนาศิลป์)
Barcode : 9786167306094
ราคา : 110 บาท
ราคาพิเศษ : 55 บาท

เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.4 รร.เตรียมอุดม ศึกษา
ผู้แต่ง : รัชพล ธนาภากรรัตนกุล (ชาย พงษ์พัฒนาศิลป์)
Barcode : 9789740324720
ราคา : 120 บาท
ราคาพิเศษ : 60 บาท

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ สอวน. พ.ศ.2549-2552
ผู้แต่ง : รัชพล ธนาภากรรัตนกุล (ชาย พงษ์พัฒนาศิลป์)
Barcode : 9786167306063
ราคา : 110 บาท
ราคาพิเศษ : 55 บาท

เฉลยข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ สอวน. รอบที่ 1 ชั้น ม.1-3 :แข่งขันวิทย์ฯ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ค
ผู้แต่ง : รัชพล ธนาภากรรัตนกุล (ชาย พงษ์พัฒนาศิลป์)
Barcode : 9786167306254
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 50 บาท

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ โครงการช้างเผือก โรงเรีย นนายเรืออากาศ พ.ศ. 2547-2553
ผู้แต่ง : อธิปไตย ขุนมธุรส
Barcode : 9786167306384
ราคา : 170 บาท
ราคาพิเศษ : 85 บาท

ความจริงอันประเสริฐตามพุทธวจนะ (สองภาษา ไทย-อ ังกฤษ) (THE WORD OF THE BUDDHA)(ราคาปก 120.-)
ผู้แต่ง : พระมหาเถรญาณติโลกะ
Barcode : 9789743128707
ราคา : 29 บาท
ราคาพิเศษ : 26 บาท

คำสอนข้างรั้ว นิทานชาวพุทธ (ราคาปก 165.-)
ผู้แต่ง : นวพร เรืองสกุล
Barcode : 9789744014740
ราคา : 29 บาท
ราคาพิเศษ : 26 บาท

เพราะรัก (ที่นี่มีรัก) ชุดนิทานชาวพุทธ (ราคาป ปก 165.-)
ผู้แต่ง : นวพร เรืองสกุล
Barcode : 9789744012050
ราคา : 29 บาท
ราคาพิเศษ : 26 บาท

เป็นไปได้ การใช้ชีวิตด้วยมุมมองที่ทำให้คนเก่ง งเป็นคนดี และคนดีเป็นคนเก่ง (ราคาปก 180.-)
ผู้แต่ง : สตีฟ เจมิสัน และคณะ
Barcode : 9789744966469
ราคา : 29 บาท
ราคาพิเศษ : 26 บาท


    หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th