หน้าร้าน
 

วรรณกรรม 50 เรื่องที่ต้องอ่านก่อนโต

วันที่ 7/14/2014 3:15:49 PM


รายละเอียด

 

          รายชื่อหนังสือคัดสรร  วรรณกรรม 50 เรื่องที่ต้องอ่านก่อนโต โดย สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  (1. วรรณกรรม 50 เรื่องที่ต้องอ่านก่อนโต       ( 2. รายชื่อหนังสือ


ต้นไม้ ไข่ไก่ และหัวใจหกคะเมน
ผู้แต่ง :
Barcode : 9786162073106
ราคา : 179 บาท
ราคาพิเศษ : 161 บาท

เพชรพระอุมา เล่ม 1-48 **
ผู้แต่ง :
Barcode : 9789990998320
ราคา : 19,200 บาท
ราคาพิเศษ : 17,280 บาท

ลูกอีสาน (ฉบับนักเรียน) (รางวัลซีไรต์ พ.ศ.252 2)
ผู้แต่ง : คำพูน บุญทวี
Barcode : 9789748799551
ราคา : 125 บาท
ราคาพิเศษ : 112 บาท

ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน (รางวัลซีไรต์ ปี 2540) **
ผู้แต่ง : วินทร์ เลียววาริณ
Barcode : 9786167455037
ราคา : 195 บาท
ราคาพิเศษ : 176 บาท

ประคำลูกโอ๊ค
ผู้แต่ง : มนันยา :แปล
Barcode : 9789748960661
ราคา : 65 บาท
ราคาพิเศษ : 58 บาท

ประคำลูกโอ๊ค
ผู้แต่ง : มนันยา :แปล
Barcode : 9789748960661
ราคา : 65 บาท
ราคาพิเศษ : 58 บาท

นางนวลกับมวลแมวผู้สอนให้นกบิน (เล่มเล็ก)
ผู้แต่ง : LUIS SEPULVEDA
Barcode : 9789741403394
ราคา : 154 บาท
ราคาพิเศษ : 139 บาท

จดหมายจากเด็กชายช่างฝัน
ผู้แต่ง : บีเวอร์ลี เคลียรี / นวพร พายพักตร์ :แปล
Barcode : 9789747597660
ราคา : 110 บาท
ราคาพิเศษ : 99 บาท

เด็กกระป๋อง (KONRAD ODER DAS KIND AUS DER KON SERVENBUCHSE)
ผู้แต่ง : CHRISTINE NOSTLINGER / อำภา โอตระกูล :แปล
Barcode : 9789747597387
ราคา : 130 บาท
ราคาพิเศษ : 117 บาท

เด็กกระป๋อง (KONRAD ODER DAS KIND AUS DER KON SERVENBUCHSE)
ผู้แต่ง : CHRISTINE NOSTLINGER / อำภา โอตระกูล :แปล
Barcode : 9789747597387
ราคา : 130 บาท
ราคาพิเศษ : 117 บาท

เด็กกระป๋อง (KONRAD ODER DAS KIND AUS DER KON SERVENBUCHSE)
ผู้แต่ง : CHRISTINE NOSTLINGER / อำภา โอตระกูล :แปล
Barcode : 9789747597387
ราคา : 130 บาท
ราคาพิเศษ : 117 บาท

จดหมายจากเมืองไทย
ผู้แต่ง : โบตั๋น
Barcode : 9789748267555
ราคา : 300 บาท
ราคาพิเศษ : 270 บาท

น้องแป้ง (FLOUR BABIES) (รางวัลเหรียญคาร์เนกี ้ และรางวัลวิทเบรด)
ผู้แต่ง : ANN FINE / สุมนา บุณยะรัตเวช :แปล
Barcode : 9789741401840
ราคา : 149 บาท
ราคาพิเศษ : 134 บาท

เวลาในขวดแก้ว (1 ในหนังสือดี 100 เรื่องที่เด็ กไทยและเยาวชนไทยควรอ่าน)
ผู้แต่ง : ประภัสสร เสวิกุล 
Barcode : 9786160415687
ราคา : 195 บาท
ราคาพิเศษ : 156 บาท

ในสวนลับ **
ผู้แต่ง : ศุภวัลย์ ชูมี :บรรณาธิการ และคณะ
Barcode : 9789747560619
ราคา : 170 บาท
ราคาพิเศษ : 153 บาท

ขนำน้อยกลางทุ่งนา **
ผู้แต่ง : จำลอง ฝั่งชลจิตร 
Barcode : 9789749916940
ราคา : 160 บาท
ราคาพิเศษ : 144 บาท

คนตัวจิ๋ว (THE BORROWERS)
ผู้แต่ง : แมรี่ นอร์ตั้น / สุทธิ โสภา :แปล
Barcode : 9789741401956
ราคา : 139 บาท
ราคาพิเศษ : 125 บาท

นิกกับพิม
ผู้แต่ง : ว. ณ ประมวญมารค
Barcode : 9786165084789
ราคา : 180 บาท
ราคาพิเศษ : 162 บาท

คุณหมอนักสู้ โนกุจิ ฮิเดโยะ
ผู้แต่ง : บาบะ มาซาโอะ / พรอนงค์ นิยมค้า :แปล
Barcode : 9789748326511
ราคา : 165 บาท
ราคาพิเศษ : 148 บาท

บันทึกลับของ แอนน์ แฟรงก์ วรรณกรรมอมตะระดับโล ลก
ผู้แต่ง : PARK, GYUNG-JIN
Barcode : 9786165520119
ราคา : 179 บาท
ราคาพิเศษ : 161 บาท

เดินสู่อิสรภาพ (รางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือสารค ดี (สพฐ.) ปี 2551)
ผู้แต่ง : ประมวล เพ็งจันทร์
Barcode : 9789744098436
ราคา : 300 บาท
ราคาพิเศษ : 270 บาท

ขุมทรัพย์ที่ปลายฝัน (THE ALCHEMIST) **
ผู้แต่ง : เปาโล โคเอโย / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ :แปล
Barcode : 9789747798203
ราคา : 110 บาท
ราคาพิเศษ : 99 บาท

ปริศนามนุษย์กล ของ อูโก้ กาเบรต์ **
ผู้แต่ง : BRIAN SELZNICK / ปิยณัฐ รัตนเดช :แปล
Barcode : 9789748410173
ราคา : 360 บาท
ราคาพิเศษ : 324 บาท

ปริศนามนุษย์กล ของ อูโก้ กาเบรต์ **
ผู้แต่ง : BRIAN SELZNICK / ปิยณัฐ รัตนเดช :แปล
Barcode : 9789748410173
ราคา : 360 บาท
ราคาพิเศษ : 324 บาท

ปริศนามนุษย์กล ของ อูโก้ กาเบรต์ **
ผู้แต่ง : BRIAN SELZNICK / ปิยณัฐ รัตนเดช :แปล
Barcode : 9789748410173
ราคา : 360 บาท
ราคาพิเศษ : 324 บาท

ปริศนามนุษย์กล ของ อูโก้ กาเบรต์ **
ผู้แต่ง : BRIAN SELZNICK / ปิยณัฐ รัตนเดช :แปล
Barcode : 9789748410173
ราคา : 360 บาท
ราคาพิเศษ : 324 บาท

ปริศนามนุษย์กล ของ อูโก้ กาเบรต์ **
ผู้แต่ง : BRIAN SELZNICK / ปิยณัฐ รัตนเดช :แปล
Barcode : 9789748410173
ราคา : 360 บาท
ราคาพิเศษ : 324 บาท

ปริศนามนุษย์กล ของ อูโก้ กาเบรต์ **
ผู้แต่ง : BRIAN SELZNICK / ปิยณัฐ รัตนเดช :แปล
Barcode : 9789748410173
ราคา : 360 บาท
ราคาพิเศษ : 324 บาท

ปริศนามนุษย์กล ของ อูโก้ กาเบรต์ **
ผู้แต่ง : BRIAN SELZNICK / ปิยณัฐ รัตนเดช :แปล
Barcode : 9789748410173
ราคา : 360 บาท
ราคาพิเศษ : 324 บาท

ปริศนามนุษย์กล ของ อูโก้ กาเบรต์ **
ผู้แต่ง : BRIAN SELZNICK / ปิยณัฐ รัตนเดช :แปล
Barcode : 9789748410173
ราคา : 360 บาท
ราคาพิเศษ : 324 บาท

สี่แผ่นดิน (เล่มเดียวจบบริบูรณ์)
ผู้แต่ง : คึกฤทธิ์ ปราโมช
Barcode : 9786163340825
ราคา : 600 บาท
ราคาพิเศษ : 540 บาท

ผีเสื้อและดอกไม้ (รางวัลการประกวดหนังสือแห่งช าติ ปี พ.ศ.2521)
ผู้แต่ง : นิพพานฯ 
Barcode : 9789741402557
ราคา : 139 บาท
ราคาพิเศษ : 125 บาท

กำเนิดนาร์เนีย (THE CHRONICLES OF NARNIA THE MAGICCIAN NEPHEW)
ผู้แต่ง : C.S.LEWIS
Barcode : 9789741403042
ราคา : 179 บาท
ราคาพิเศษ : 161 บาท

วัยฝันวันเยาว์ **
ผู้แต่ง : พิบูลศักดิ์ ละครพล
Barcode : 9789749435588
ราคา : 235 บาท
ราคาพิเศษ : 212 บาท

เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม 1 **
ผู้แต่ง : ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ฯ
Barcode : 9789742557386
ราคา : 70 บาท
ราคาพิเศษ : 63 บาท

ขวัญสงฆ์
ผู้แต่ง : ชมัยภร แสงกระจ่าง
Barcode : 9789743129094
ราคา : 140 บาท
ราคาพิเศษ : 126 บาท

บึงหญ้าป่าใหญ่ (1 ในหนังสือดี 100 เล่มที่เด็ก และเยาวชนไทยควรอ่าน)
ผู้แต่ง : เทพศิริ สุขโสภา
Barcode : 9789740209386
ราคา : 195 บาท
ราคาพิเศษ : 176 บาท

วินนี่ เดอะ พูห์
ผู้แต่ง : เอ.เอ. มิลน์ / แก้วคำทิพย์ ไชย :แปล
Barcode : 9789748917054
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

ติสตู นักปลูกต้นไม้ (TISTOU IES POUCES VERTS)
ผู้แต่ง : โมรีส ดรูอง
Barcode : 9789741404285
ราคา : 159 บาท
ราคาพิเศษ : 143 บาท

ชาร์ล็อตต์ แมงมุมเพื่อนรัก (CHARLOTTE'S WEB) (ปกอ่อน)
ผู้แต่ง : E.B. WHITE
Barcode : 9789747597042
ราคา : 125 บาท
ราคาพิเศษ : 112 บาท

ต้นส้มแสนรัก ภาค 1
ผู้แต่ง : โจเซ่ วาสคอนเซลอส
Barcode : 9786165105262
ราคา : 130 บาท
ราคาพิเศษ : 117 บาท

เจ้าชายน้อย (ฉบับครบรอบ 70 ปี)
ผู้แต่ง : ANTOINE DE SAINT-EXUPERY
Barcode : 9786169160113
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท


    หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th