หน้าร้าน
 

แนะนำหนังสือเด็ก

วันที่ 10/26/2013 11:19:14 AM


รายละเอียด


เตรียมลูกรักเข้า ป.1
ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการนิภาพร บุ๊คส์
Barcode : 9786167418001
ราคา : 125 บาท
ราคาพิเศษ : 112 บาท

เตรียมความพร้อมเชาว์ปัญญา แบบฝึกทักษะพื้นฐานส สำหรับเด็กชั้นปฐมวัย
ผู้แต่ง : ปิกัสโซ ส.น.พ.
Barcode : 9789745821903
ราคา : 60 บาท
ราคาพิเศษ : 54 บาท

เตรียมความพร้อม คณิตศาสตร์ แบบฝึกทักษะพื้นฐาน นสำหรับเด็กชั้นปฐมวัย
ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ปิกัสโซ
Barcode : 9789745822009
ราคา : 60 บาท
ราคาพิเศษ : 54 บาท

เตรียมความพร้อม ความรู้ทั่วไป แบบฝึกทักษะพื้น นฐานสำหรับเด็กชั้นปฐมวัย
ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ปิกัสโซ
Barcode : 9789745822061
ราคา : 60 บาท
ราคาพิเศษ : 54 บาท

เตรียมความพร้อมภาษาไทย แบบฝึกทักษะพื้นฐานสำหร รับเด็กชั้นปฐมวัย
ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ปิกัสโซ
Barcode : 9789745821958
ราคา : 60 บาท
ราคาพิเศษ : 54 บาท

เสริมเชาว์ปัญญา เด็กปฐมวัย 3
ผู้แต่ง : วรมน สอนสมบุญ 
Barcode : 8858716701900
ราคา : 89 บาท
ราคาพิเศษ : 71 บาท

เสริมเชาว์ปัญญา เด็กปฐมวัย 2
ผู้แต่ง : วรมน สอนสมบุญ 
Barcode : 8858716701894
ราคา : 89 บาท
ราคาพิเศษ : 71 บาท

เสริมเชาว์ปัญญา เด็กปฐมวัย 1
ผู้แต่ง : วรมน สอนสมบุญ 
Barcode : 8858716701887
ราคา : 89 บาท
ราคาพิเศษ : 71 บาท

แบบฝึกทักษะพื้นฐานทางการเขียน ลากเส้นก่อนเขีย น
ผู้แต่ง : วิไลลักษณ์ ศรีโพธิ์
Barcode : 9789745823266
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

เรียน เขียน อ่าน สระภาษาไทย
ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
Barcode : 8858902400389
ราคา : 40 บาท
ราคาพิเศษ : 36 บาท

ติวโจทย์ แบบฝึกหัดเสริมทักษะสำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 4
ผู้แต่ง : วรมน สอนสมบุญ
Barcode : 8858716701405
ราคา : 69 บาท
ราคาพิเศษ : 55 บาท

ติวโจทย์ แบบฝึกหัดเสริมทักษะ เล่ม 3 สำหรับเด็ ็กปฐมวัย เล่ม 3
ผู้แต่ง : วรมน สอนสมบุญ
Barcode : 8858716701399
ราคา : 69 บาท
ราคาพิเศษ : 55 บาท

ติวโจทย์ แบบฝึกหัดเสริมทักษะ สำหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 2
ผู้แต่ง : วรมน สอนสมบุญ
Barcode : 8858716701382
ราคา : 69 บาท
ราคาพิเศษ : 55 บาท

พัฒนาความพร้อมเตรียมสอบเข้า ป.1
ผู้แต่ง : รัชนี นพรัตน์เขต
Barcode : 9786162580352
ราคา : 60 บาท
ราคาพิเศษ : 51 บาท

คู่มือเตรียมสอบเข้า ป.1 เชาวน์ปัญญา (IQ TEST คนเก่งเตรียมสอบ)
ผู้แต่ง : โลกหนังสือ
Barcode : 9786167275055
ราคา : 60 บาท
ราคาพิเศษ : 51 บาท

คู่มือเตรียมสอบเข้า ป.1 วิชาคณิตศาสตร์
ผู้แต่ง : วิริยา คล่องใจ :บรรณาธิการ
Barcode : 9789745190870
ราคา : 60 บาท
ราคาพิเศษ : 51 บาท

เสริมทักษะพื้นฐานอนุบาลเพื่อสอบเข้า ป.1เล่ม 5
ผู้แต่ง : สุภัทรา ฤทธิบุตร
Barcode : 9789747412321
ราคา : 85 บาท
ราคาพิเศษ : 68 บาท

เสริมทักษะพื้นฐานอนุบาลเพื่อสอบเข้า ป.1เล่ม 4
ผู้แต่ง : สุภัทรา ฤทธิบุตร
Barcode : 9789747412314
ราคา : 85 บาท
ราคาพิเศษ : 68 บาท

เสริมทักษะพื้นฐานอนุบาลเพื่อสอบเข้า ป.1เล่ม 3
ผู้แต่ง : สุภัทรา ฤทธิบุตร
Barcode : 9789747412307
ราคา : 85 บาท
ราคาพิเศษ : 68 บาท

เสริมทักษะพื้นฐานระดับอนุบาล เพื่อสอบเข้าป.1เ ล่ม 2
ผู้แต่ง : สุภัทรา ฤทธิบุตร
Barcode : 9789747412291
ราคา : 85 บาท
ราคาพิเศษ : 68 บาท

เสริมทักษะพื้นฐานระดับอนุบาล เพื่อสอบเข้า ป.1 เล่ม 1
ผู้แต่ง : สุภัทรา ฤทธิบุตร
Barcode : 9789747412284
ราคา : 85 บาท
ราคาพิเศษ : 68 บาท

แบบฝึกทักษะเด็กปฐมวัย เล่ม 6 สำหรับเตรียมสอบเ เข้าชั้น ป.1
ผู้แต่ง : วรมน สอนสมบุญ 
Barcode : 8856652005564
ราคา : 65 บาท
ราคาพิเศษ : 58 บาท

แบบฝึกทักษะเด็กปฐมวัย เล่ม 5 สำหรับเตรียมสอบเ เข้าชั้น ป.1
ผู้แต่ง : วรมน สอนสมบุญ 
Barcode : 8856652005557
ราคา : 65 บาท
ราคาพิเศษ : 58 บาท

แบบฝึกทักษะเด็กปฐมวัย เล่ม 4 สำหรับเตรียมสอบเ เข้าชั้น ป.1
ผู้แต่ง : วรมน สอนสมบุญ
Barcode : 8856652005342
ราคา : 65 บาท
ราคาพิเศษ : 58 บาท

แบบฝึกทักษะเด็กปฐมวัย เล่ม 3 สำหรับเตรียมสอบเ เข้าชั้น ป.1
ผู้แต่ง : วรมน สอนสมบุญ
Barcode : 8856652005335
ราคา : 65 บาท
ราคาพิเศษ : 58 บาท

แบบฝึกทักษะเด็กปฐมวัย เล่ม 2 สำหรับเตรียมสอบเ เข้าชั้น ป.1
ผู้แต่ง : วรมน สอนสมบุญ
Barcode : 8856652004789
ราคา : 65 บาท
ราคาพิเศษ : 58 บาท

แบบฝึกทักษะเด็กปฐมวัย เล่ม 1 สำหรับเตรียมสอบเ เข้าชั้น ป.1
ผู้แต่ง : วรมน สอนสมบุญ
Barcode : 8856652004772
ราคา : 65 บาท
ราคาพิเศษ : 58 บาท

ติวลูกเตรียมสอบ เล่ม 3 คู่มือเตรียมสอบเข้าป.1 1 โรงเรียนในเครือสาธิต
ผู้แต่ง : พาส พับลิชชิ่ง
Barcode : 9789748389141
ราคา : 160 บาท
ราคาพิเศษ : 144 บาท

ติวลูกเตรียมสอบ เล่ม 2 คู่มือเตรียมสอบเข้าป.1 1 โรงเรียนในเครือสาธิต
ผู้แต่ง : พาส พับลิชชิ่ง
Barcode : 9789748389134
ราคา : 160 บาท
ราคาพิเศษ : 144 บาท

ติวลูกเตรียมสอบ เล่ม 1 คู่มือเตรียมสอบเข้าป.1 1 โรงเรียนในเครือสาธิต
ผู้แต่ง : พาส พับลิชชิ่ง
Barcode : 9789748389110
ราคา : 160 บาท
ราคาพิเศษ : 144 บาท

ติวเข้มเตรียมสอบเข้า ป.1 เล่ม 4 ปี 2551 โรงเร รียนสาธิตและโรงเรียนชั้นนำ (เสริมทักษะระดับอน
ผู้แต่ง : ทองทิพย์ วงศ์หลิว
Barcode : 8858710303223
ราคา : 125 บาท
ราคาพิเศษ : 100 บาท

ติวเข้มเตรียมสอบเข้า ป.1 เล่ม 3 ปี 2551 โรงเร รียนสาธิตและโรงเรียนชั้นนำ (เสริมทักษะระดับอน
ผู้แต่ง : ทองทิพย์ วงศ์หลิว
Barcode : 8858710303216
ราคา : 125 บาท
ราคาพิเศษ : 100 บาท

ติวเข้มเตรียมสอบเข้า ป.1 เล่ม 2 โรงเรียนสาธิต ตและโรงเรียนชั้นนำ (เสริมทักษะระดับอนุบาล 2)
ผู้แต่ง : ทองทิพย์ วงศ์หลิว
Barcode : 8858710303209
ราคา : 125 บาท
ราคาพิเศษ : 100 บาท

ติวเข้มเตรียมสอบเข้า ป.1 เล่ม 1 โรงเรียนสาธิต ตและโรงเรียนชั้นนำ (เสริมทักษะระดับอนุบาล)
ผู้แต่ง : ทองทิพย์ วงศ์หลิว
Barcode : 8858710303193
ราคา : 125 บาท
ราคาพิเศษ : 100 บาท


    หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th