หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
เรขาคณิตสัมพันธ์และความหมายในงานออกแบบ สถาปัตยกรรมพุทธาวาสวัดพระเชตุพนม
ผู้แต่ง : ศ. รศ.วัชรี สวามิวัศดุ์
ราคาปก : 390.00 บาท

ราคา E-book : 312.00
สถาปัตยกรรมเครื่องผูกไม้ไผ่
ผู้แต่ง : ศ. รศ.วัชรี สวามิวัศดุ์
ราคาปก : 330.00 บาท

ราคา E-book : 264.00
English Usage through Sentence
ผู้แต่ง : ศ.วาสนา ชลศึกษ์ เคนแมน
ราคาปก : 390.00 บาท

ราคา E-book : 312.00
มะเร็งปอด (LUNG CANCER)
ผู้แต่ง : วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์
ราคาปก : 500.00 บาท

ราคา E-book : 350.00
การผ่าตัดผ่านกล้องรักษาเอ็นหุ้มข้อไหล่ฉีกขาด (ARTHROSCOPIC ROTATOR CUFF SURGERY)
ผู้แต่ง : สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล บรรณาธิการ
ราคาปก : 950.00 บาท

ราคา E-book : 690.00
ปรีชาวิทรรศน์ : มุมมองศาสนากับปรัชญา
ผู้แต่ง : ศ.ปรีชา ช้างขวัญยืน
ราคาปก : 290.00 บาท

ราคา E-book : 290.00
ศัพท์ทางจิตเวช
ผู้แต่ง : นพ.สงกรานต์ ก่อธรรมนิเวศน์
ราคาปก : 350.00 บาท

ราคา E-book : 350.00
จากลายสือไทยสู่อักษรไทย
ผู้แต่ง : รศ. ดร.จุไรรัตน์ ลักษะศิริ
ราคาปก : 380.00 บาท

ราคา E-book : 380.00
ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า เล่ม 142
ผู้แต่ง : หม่าหย่งเฉิง
ราคาปก : 60.00 บาท

ราคา E-book : 45.00
ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ
ผู้แต่ง : ผศ.ดร.คมกริช ละวรรณวงษ์
ราคาปก : 250.00 บาท

ราคา E-book : 249.00
        
คำพ่อสอน ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส
ผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ราคาปก : 109.00 บาท

ราคา E-book : 87.00
ปรับสมองเปลี่ยนชีวิต พิชิตเป้าหมาย
ผู้แต่ง : ดร.ธัญ ธำรงนาวาสวัสดิ์
ราคาปก : 191.00 บาท

ราคา E-book : 191.00
50 สูตรสมุนไพรเด็ด เคล็ดไม่ลับรักษาโรคได้ด้วยตัวเอง
ผู้แต่ง : ชีวอโรคยา
ราคาปก : 136.00 บาท

ราคา E-book : 136.00
วัยแสบสาแหรกขาด
ผู้แต่ง : ณัฐิยา ศิรกรวิไล
ราคาปก : 285.00 บาท

ราคา E-book : 285.00
9 วัด 9 ที่ 9 พิธี สะเดาะเคราะห์
ผู้แต่ง : สิระ อาสาวดีรส
ราคาปก : 180.00 บาท

ราคา E-book : 129.00
คำบ่งชี้เกาหลี
ผู้แต่ง : สิทธินี ธรรมชัย
ราคาปก : 145.00 บาท

ราคา E-book : 145.00
เก่งญี่ปุ่น 20 ชม.
ผู้แต่ง : มิชิโกะ มิยาซากิ และ ซาชิโกะ โกชิ
ราคาปก : 189.00 บาท

ราคา E-book : 189.00
STEP UP ศัพท์คาตากานะ
ผู้แต่ง : เซทสึโกะ ชิมาโนะ อาเกมิ เซระ ฮิโรโกะ ทสึจิโนะ ฮิไซ
ราคาปก : 189.00 บาท

ราคา E-book : 189.00
รู้ไว้ก่อนใช้ชีวิตที่เกาหลี
ผู้แต่ง : ปาจรีย์ (ลี) จิงประเสริฐสุข
ราคาปก : 169.00 บาท

ราคา E-book : 169.00
Secret of The King ความลับแห่งจอมราชันย์
ผู้แต่ง : Zenith
ราคาปก : 195.00 บาท

ราคา E-book : 195.00
        
PETROMAT Today ปีที่ 7 เล่มที่ 1
ราคา E-book : 0 บาท
Free Download
นิตยสารคิด (Creative Thailand) ปีที่ 9 ฉบับที่ 6 ฉบับเดือนมีนาคม 2561
ราคา E-book : 0 บาท
Free Download
นิตยสารคิด (Creative Thailand) ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ราคา E-book : 0 บาท
Free Download
นิตยสารคิด (Creative Thailand) ฉบับเดือนมกราคม 2561
ราคา E-book : 0 บาท
Free Download
นิตยสารคิด (Creative Thailand) ฉบับเดือนธันวาคม 2560
ราคา E-book : 0 บาท
Free Download
นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ฉบับเดือนพ.ย. 2560
ราคา E-book : 0 บาท
Free Download
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงทางเลือกใหม่ของอุดมศึกษาไทย (WORK-BASED EDUCATION, NEW CHOICE OF HIGHER EDUCATION)
ราคา E-book : 0 บาท
Free Download
นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ฉบับเดือนตุลาคม 2560
ราคา E-book : 0 บาท
Free Download
นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 8 ฉบับที่ 12 ฉบับเดือนกันยายน 2560
ราคา E-book : 0 บาท
Free Download
จุลนิติ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
ราคา E-book : 0 บาท
Free Download
        

 
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 
 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th